Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

امروز:  

  خدمات

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  خدمات تسهیل سرمایه‌گذاری (IFS)

 

به منظور تسهیل ارتباط و تعامل پویا میان سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران، ارتقاء همکاری‌های لازم برای انجام کسب و کار اثربخش و کمک به تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در پروژه‌های بالقوه ایران، گروه بین‌المللی ره‌شهر (شرکت مادر مهندسی مشاور)، بخش خدمات تسهیل سرمایه‌گذاری را در سازمان چند رشته‌ای خود تأسیس نموده است.

بخش خدمات تسهیل سرمایه‌گذاری
o از یک سو به سرمایه‌گذاران علاقه مند به انجام کسب و کار در ایران برای یافتن مسیر درست در جهت رسیدن به اهداف سرمایه‌گذاری و حفاظت از منافع ایشان و
o از سوی دیگر به سازمان‌ها و شرکت‌های سرمایه‌پذیر از طریق جستجوی سرمایه‌گذاران بالقوه، معرفی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و حفاظت از منافع ایشان یاری می‌رساند.


خدمات قابل ارائه به سرمایه‌گذاران
اهم خدمات قابل ارائه به سرمایه‌گذاران عبارتند از:
o هماهنگی با سرمایه‌پذیران در مورد علائق و انتظارات سرمایه‌‌گذاران
• مذاکره با سرمایه‌‌پذیران مربوطه در مورد علائق سرمایه‌گذاران؛
• همکاری در اخذ مجوزها و تأییدیه‌های مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری براساس قوانین ایران؛
• سازمان‌دهی جلسات با سرمایه‌پذیران ذیربط در پشتیبانی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری؛

 پیشنهاد زمینه سرمایه‌گذاری
• جستجو و پیشنهاد زمینه سرمایه‌گذاری براساس ملاک‌های ارائه شده توسط سرمایه‌گذار؛

کمک به انتخاب و تحلیل هزینه‌های سایت‌های صنعتی، زمین و سایر اقلام جذاب برای سرمایه‌گذاری
• انتخاب سایت‌های صنعتی و زمین؛
• بررسی‌های موشکافانه فنی در مورد زمین (توصیف، محل، زیرساخت‌ها، معارضین احتمالی و سایر ریسک‌های برنامه‌ریزی شهری، شرایط فنی و امکان استفاده از زمین)؛
• بررسی مستندات زمین از نظر قوانین و اعتبار آن؛
• ایجاد ساز وکارهایی برای استفاده، ثبت و انتقال زمین برای ایجاد مجتمع‌ها، پارک‌های صنعتی و ...؛
• ارزیابی ارزش زمین از منظر بازار؛
 

o کمک به تأسیس مشارکت‌ها (Joint Ventures/PPP) و سایر شرکت‌ها:
• ارائه مجموعه‌ای از خدمات در رابطه با ثبت شرکت/نهاد و یا مشارکت برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران؛
• کمک به تدوین قراردادهای مشارکتی، نحوه همکاری، قراردادهای سرمایه‌گذاری و ...


o خدمات ادغام وتمليك سهام شرکت‌ها (ايراني)
• ارائه طیف گسترده‌ای از خدمات در رابطه با کمک به ادغام وتمليك سهام شرکت‌ها شامل:
• بررسی موشکافانه حقوقی و تجاری شرکت‌های مشارکت‌کننده؛
• تهیه ساختار معامله، با توضیح کامل هر مرحله از اجرا و آماده‌سازی اسناد آن؛
• تجزیه و تحلیل شفافیت قانونی دارایی‌های ملموس و غیرملموس؛
• ارزیابی پیامدهای مالیاتی ادغام و ترکیب شرکت‌ها؛
 

o کمک به توسعه و تدوين ساختار پروژه سرمایه‌گذاری
• کمک به تدوين ساختار پروژه سرمایه‌گذاری یا ساختاردهی مجدد پروژه براساس الزامات تعیین شده توسط سرمایه‌گذاران و سازمان‌های تأمین‌کننده منابع مالی؛


o مدیریت ریسک‌های پروژه سرمایه‌گذاری
• خدمات تحلیلی شامل تعریف محدوده‌های ریسک و علل آن، شناسایی ریسک‌ها و ارزیابی آن‌ها؛
• کمک به مدیریت ریسک از طریق توسعه راهبردهای تعدیل ریسک و اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی؛

o جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل بازار
• جمع‌آوری اطلاعات، بررسی و تحلیل بازار براساس منافع سرمایه‌گذاران از طریق تحلیل محصول، مشتریان، رقیبان، هزینه‌های بازاریابی و تدوین طرح بازاریابی؛
 

o برنامه کسب و کار پروژه سرمایه‌گذاری
• تدوین برنامه کسب و کار مطابق با استانداردهای بین‌المللی از طریق ارزیابی جامع ظرفیت‌های پروژه سرمایه‌گذاری که حداقل شامل تحقیقات بازار (کشوری، منطقه‌ای و جهانی) باشد؛ توجیه اندازه سرمایه‌گذاری، هزینه‌های فعلی پروژه و دوره بازپرداخت؛ مدیریت ریسک؛ توسعه طرح فروش براساس تحقیقات بازاریابی؛ پیش‌بینی درآمد پروژه براساس مطالعه کیفی بازار؛


o کمک به تدوین طرح/برنامه مالی پروژه سرمایه گذاری
• کمک به تدوین طرح/ برنامه مالی شامل محاسبه شاخص های کلیدی عملکرد شامل دوره بازپرداخت، نسبت های سودآوری، ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی؛


o مطالعات پيش- امكان‌سنجی و امكان‌سنجي
• انجام مطالعات فوق برای تعیین:
• ميزان/مقدار سرمایه‌گذاری مورد نیاز؛
• دوره بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات مالي پروژه؛
• اثر اقدامات مربوط از جمله کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و ...


o بررسی‌های موشکافانه
• انجام بررسی‌های موشکافانه برای شناسایی و ارزیابی ریسک‌های قانونی و سایر ریسک‌ها و ارائه راه حل برای رفع به موقع کاستی‌ها؛
• بازبینی اعتبار شرکای تجاری و جمع‌آوری اطلاعات در مورد وضعیت و ساختار واقعی شرکت‌ها؛

o پشتیبانی در جذب سرمایه‌گذار شریک
• ارايه خدمات پشتیبانی برای جذب سرمایه‌گذار شریک از طریق:
• جستجوی سرمایه‌گذاران علاقمند بالقوه؛
• شناسایی نقاط قوت و ضعف پروژه براساس جذابیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران بالقوه؛
• همکاری در تهیه مستندات مربوط به الزامات سرمایه گذارشریک؛
• سازماندهی مذاکرات و خدمات ادغام و تمليك سهام شركت‌ها با توجه به آمادگی سرمایه‌گذاران علاقمند به سرمایه‌گذاری مشترک؛
 


خدمات قابل ارائه به سرمایه گذاران


اهم خدمات قابل ارائه به سرمایه گذاران عبارتند از:
• هماهنگی با سرمایه پذیران در مورد علائق سرمایه گذاران
- مذاکره با سرمایه پذیران مربوطه در مورد علائق سرمایه گذاران؛
- همکاری در اخذ مجوزها و تاییدیه های مربوط به پروژه های سرمایه گذاری براساس قوانین ایران؛
- سازمان دهی جلسات با سرمایه پذیران ذیربط در پشتیبانی از پروژه های سرمایه گذاری؛

پیشنهاد زمینه سرمایه گذاری
- جستجو و پیشنهاد زمینه سرمایه گذاری براساس ملاک های ارائه شده توسط سرمایه گذار

کمک به انتخاب و تحلیل هزینه های سایت های صنعتی، زمین و سایر اقلام جذاب برای سرمایه گذاری
- انتخاب سایت های صنعتی و زمین؛
-
بررسی های موشکافانه فنی در مورد زمین (توصیف، محل، زیرساخت ها، معارضین احتمالی و سایر ریسک های برنامه ریزی شهری، شرایط فنی و امکان استفاده از زمین)؛
- بررسی مستندات زمین از نظر قوانین و اعتبار آن؛
- ایجاد سازوکارهایی برای استفاده، ثبت و انتقال زمین برای ایجاد مجتمع ها، پارک های صنعتی و ...؛
- ارزیابی ارزش زمین از نظر بازار؛


• کمک به تأسیس مشارکت ها (Joint Ventures) و سایر شرکت ها:
- ارائه مجموعه ای از خدمات در رابطه با ثبت شرکت/نهاد و یا مشارکت برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری در ایران؛
- کمک به تدوین قراردادهای مشارکتی، نحوه همکاری، قراردادهای سرمایه گذاری و ...


• خدمات ادغام و ترکیب شرکت ها
- ارائه طیف گسترده ای از خدمات در رابطه با کمک به ادغام و ترکیب شرکت ها شامل:
     - بررسی موشکافانه حقوقی و تجاری شرکت های مشارکت کننده؛
     - تهیه ساختار معامله، با توضیح کامل هر مرحله از اجرا و آماده سازی اسناد آن؛
     - تجزیه و تحلیل شفافیت قانونی دارایی های ملموس و غیرملموس؛
     - ارزیابی پیامدهای مالیاتی ادغام و ترکیب شرکت ها؛


• کمک به توسعه و تهیه ساختار پروژه سرمایه گذاری
- کمک به تهیه ساختار پروژه سرمایه گذاری یا ساختاردهی مجدد پروژه براساس الزامات تعیین شده توسط سرمایه گذاران و سازمان های تأمین کننده منابع مالی؛


• مدیریت ریسک های پروژه سرمایه گذاری
- خدمات تحلیلی شامل تعریف محدوده های ریسک و علل آن، شناسایی ریسک ها و ارزیابی آن ها؛
- کمک به مدیریت ریسک از طریق توسعه راهبردهای تعدیل ریسک و اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی؛

جمع آوری اطلاعات و تحلیل بازار
- جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحلیل بازار براساس منافع سرمایه گذاران از طریق تحلیل محصول، مشتریان، رقیبان، هزینه های بازاریابی و تدوین طرح بازاریابی؛


طرح کسب و کار پروژه سرمایه گذاری
- تدوین طرح کسب و کار مطابق با استانداردهای بین المللی از طریق ارزیابی جامع ظرفیت های پروژه سرمایه گذاری که حداقل شامل تحقیقات بازار (کشوری، منطقه ای و جهانی) باشد؛ توجیه اندازه سرمایه گذاری، هزینه های فعلی پروژه و دوره بازپرداخت؛ مدیریت ریسک؛ توسعه طرح فروش براساس تحقیقات بازاریابی؛ پیش بینی درآمد پروژه براساس مطالعه کیفی بازار؛


کمک به تدوین طرح مالی پروژه سرمایه گذاری
- کمک به تدوین طرح مالی شامل محاسبه شاخص های کلیدی عملکرد شامل دوره بازپرداخت، نسبت های سودآوری، ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی؛


مطالعات امکان سنجی
- انجام مطالعات امکان سنجی برای تعیین:
     - حجم سرمایه گذاری مورد نیاز؛
     - دوره بازپرداخت پروژه؛
     - اثر اقدامات مربوطه از جمله کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره وری و ...


بررسی های موشکافانه
- انجام بررسی های موشکافانه برای شناسایی و ارزیابی ریسک های قانونی و سایر ریسک ها و ارائه راه حل برای رفع به موقع کاستی ها؛
- بازبینی اعتبار شرکاری تجاری و جمع آوری اطلاعات در مورد وضعیت و ساختار واقعی شرکت ها؛

پشتیبانی در جذب شریک سرمایه گذار
- انجام خدمات پشتیبانی برای جذب شریک سرمایه گذار از طریق:
      - جستجوی سرمایه گذاران علاقمند بالقوه؛
     - شناسایی نقاط قوت و ضعف پروژه براساس جذابیت سرمایه گذاری برای این سرمایه گذاران بالقوه؛
     - همکاری در تهیه مستندات مربوط به الزامات شریک سرمایه گذار؛
     - سازماندهی مذاکرات و خدمات ادغام و ترکیب با توجه به آمادگی سرمایه گذاران علاقمند به سرمایه گذاری مشترک؛

خدمات قابل ارائه به سرمایه‌پذیران
اهم خدمات قابل ارائه به سرمایه‌پذیران عبارت است از:
o جستجوی ایده‌ها و توسعه پروژه‌های سرمایه‌گذاری
• جلب و جذب سرمایه‌گذاران برای انجام پروژه‌های سرمایه‌ گذاری از طریق ارائه خدمات زیر:
• تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری مطابق با استانداردهای بین‌المللی؛
• تهیه فهرستی از سرمایه‌گذاران بالقوه و مناسب برای هر یک از پروژه‌ها؛
• خدمات مربوط به ورود و خروج سرمایه‌گذاران به پروژه‌ها؛
• کمک به شناسایی منابع تأمین مالی پروژه؛
• خدمات مشورتی در به تحقق رساندن اهداف پروژه‌های سرمایه‌گذاری؛


o تبلیغ پروژه‌های سرمایه‌گذاری
• بارگذاری اطلاعات مربوط به پروژه‌هاي سرمایه‌گذاری در مرکز مجازی تبلیغ سرمایه‌گذاری؛
• ارائه اطلاعات به سرمایه‌گذاران بالقوه در مورد پروژه‌های سرمایه‌گذاری شامل خلاصه پروژه، برنامه کسب و کار، مدل اجراي پروژه سرمایه‌گذاری و سایر اطلاعات پشتیبان؛
• تبلیغ پروژه‌های سرمایه‌گذاری در همایش‌ها و سمینارهای بین‌المللی، میزگردها، مأموریت‌های تجاری و ... به منظور ایجاد ارتباط با شرکت‌های بین‌المللی علاقمند به توسعه روابط اقتصادی؛
• سازمان‌دهی جلسات مجازی و مذاکره با سرمایه‌گذاران بالقوه؛
• ترتیب دادن وبينارها (همايش‌هاي مجازي) و سمینارهای تخصصی؛


o کمک به تأسیس مشارکت‌ها (Joint Ventures/PPP) و سایر شرکت‌ها:
• ارائه مجموعه‌ای از خدمات در رابطه با ثبت شرکت/نهاد و یا مشارکت برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران؛
• کمک به تدوین قراردادهای مشارکتی، نحوه همکاری، قراردادهای سرمایه‌گذاری و ...


o آماده‌سازی سایت‌های قابل سرمایه‌گذاری
• انتخاب زمین برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری؛
• ارزیابی میزان جذابیت/ وجاهت زمین و سایت‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاری؛
• ايجاد سازوکارهایی برای استفاده، ثبت و انتقال زمین برای تاسيس مجتمع‌ها، پارک‌ های صنعتی و ...؛


o جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل بازار
• جمع‌آوری داده‌ها، بررسی و تحلیل بازار براساس منافع سرمایه‌پذیران از طریق تحلیل محصول، مشتریان، رقیبان، هزینه‌های بازاریابی و توسعه طرح بازاریابی؛


o برنامه کسب و کار پروژه سرمایه‌گذاری
تدوین برنامه کسب و کار مطابق با استانداردهای بین‌المللی از طریق ارزیابی جامع ظرفیت‌های پروژه سرمایه‌گذاری که حداقل شامل تحقیقات بازار (کشوری، منطقه‌ای و جهانی) باشد؛ توجیه ميزان سرمایه‌گذاری، هزینه‌های فعلی پروژه و دوره بازپرداخت؛ مدیریت ریسک؛ توسعه طرح فروش براساس تحقیقات بازار؛ پیش‌بینی درآمد پروژه براساس مطالعه کیفی بازار؛


o طرح/برنامه مالی پروژه سرمایه‌گذاری
• تدوین طرح/برنامه مالی شامل محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد، شامل دوره بازپرداخت، نسبت‌های سودآوری، ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی؛


o مطالعات پيش- امكان‌سنجي
• انجام مطالعات فوق برای تعیین:
• ميزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز؛
• دوره بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات پروژه؛
• اثر اقدامات مربوط از جمله کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و ...


o بررسی‌های موشکافانه
• انجام بررسی‌های موشکافانه برای شناسایی و ارزیابی ریسک‌های قانونی و سایر ریسک‌ها و ارائه راه حل برای رفع به موقع کاستی‌ها؛
• بازبینی اعتبار شرکای تجاری/ سرمایه‌گذاران و جمع‌آوری اطلاعات در مورد وضعیت و ساختار واقعی شرکت‌ها؛


o خدمات ادغام تمليك سهام شرکت‌ها
• ارائه طیف گسترده‌ای از خدمات در رابطه با کمک به ادغام و تمليك سهام شرکت‌ها شامل:
• بررسی موشکافانه حقوقی و تجاری شرکت‌های مشارکت‌کننده؛
• ساختار معامله، با توضیح کامل هر مرحله از اجرا و آماده‌سازی اسناد آن؛
• تجزیه و تحلیل شفافیت قانونی دارایی های ملموس و غیرملموس؛
• ارزیابی پیامدهای مالیاتی ادغام وتمليك سهام شرکت‌ها؛


o خدمات پشتیبان اطلاعاتی و تحلیلی
• گردآوري داده‌هاي پایه و تحلیل آن‌ها، و تدوين گزارش‌های مقدماتی، انجام مطالعات اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی؛


o خدمات مربوط به تدارکات پروژه
• تهیه اسناد "ارزیابی کیفی" و "درخواست‌های ارائه پیشنهاد"
• ارزیابی متقاضیان و پیشنهاددهندگان
• مستندسازی فرایند تدارکات پروژه


 

 

مهندسي مكانيك و برق

 

پيشينه
گروه تاسيسات مكانيك گروه‌بين‌المللي ره شهر، پيشينه كاري بيش از 20 سال به همراه دارد.
اين گروه كار خود را در سال 86 با عنوان گروه مهندسي مكانيك به‌صورت تخصصي در زمينه‌هاي مرتبط با تاسيسات مكانيك در بخش‌هاي مختلف ‌آب، انرژي، تهويه مطبوع و ... پي گرفته است.

شاخه‌هاي فعاليت
مطالعه و طراحي شبكه‌هاي مختلف تاسيساتي در ساختمان‌ها و محوطه شامل :
• آبرساني (آبياري، آب مصرفي،‌ آتش‌نشاني)
• جمع‌آوري و دفع فاضلاب و آب باران
• گازرساني
• تهويه مطبوع
• صرفه‌جويي در مصرف انرژي
• انرژي‌هاي زمين گرمايي و تجديدپذير
• موتورخانه‌هاي مركزي و مستقل


استانداردهاي كاربردي
• مقررات ملي ساختمان ايران مباحث (چهاردهم، شانزدهم، هجدهم و نوزدهم)
• نشريه 128 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
• انجمن آمريكايي مهندسين تهويه مطبوع ASHRAE
• انجمن آمريكايي در مبارزه با آتش‌سوزي N.F.P.A.
• هندبوك Carrier – System Design
• نشريه 271 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (شرايط آب و هوايي)
• نشريه 117 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (مباني و ضوابط طراحي طرح هاي

   آبرساني  شهري)
- نشريه شماره 3-118 سازمان برنامه و بودجه كشور (مباني و ضوابط طراحي طرح هاي

   فاضلاب شهري)

 

نرم افزارهاي پركاربرد


• Water gems،, sewer gems, carrier (hap4.3) Auto cad2100 
 

پروژه‌هاي انجام شده
• طراحي و اجراي موتورخانه مركزي برج ميلاد تهران
• فرودگاه بين المللي عسلويه
• سايت هاي مختلف اداري در عسلويه مانند شيرينو، پرديس ورزشي
• هتل معادن و فلزات بندرعباس
• طراحي تاسيسات فاز 12
• نمايشگاه صنعت نفت عسلويه
• خوابگاه، مركز آموزش و تحقيقات پتروشيمي ماهشهر
• آكادمي و سالن هاي ورزشي كميته ملي المپيك ناهارخوران گرگان
• بيمارستان64 تخت خوابه بندرعباس
• بيمارستان64 تخت خوابه آبادان
• ترمينال حجاج فرودگاه اردبيل
• تروماسنتر
• آشپزخانه و سلف سرويس گل گهر سيرجان
 

پروژه‌هاي در دست انجام
• طرح جامع و تفصيلي مجتمع‌هاي پتروشيمي چابهار
• ساختمان اداري بانك گردشگري
• توسعه فرودگاه سلفچگان
• پروژه مسكوني جمشيديه - شركت بنيان مرصوص بهساز
• مجموعه ورزشي گل گهر سيرجان
• مخابرات استان اصفهان
• اتاق بازرگاني خرم‌آباد
• ساختمان ارگ شيمي پارسا
• شهرداري دزفول
• مجتمع فرهنگي ـ تجاري كانون انصار پيروزي
• EPC پاركينگ طبقاتي فرودگاه مهرآباد
• برج ديدار
• ساختمان‌هاي غيرصنعتي پروژه NGL3100
 

 

خدمات کامپيوتر شهر

 

پيشينه
همزمان با آغاز كار گروه بين‌المللي ره‌شهر، گروه خدمات کامپيوتر شهر با هدف سرويس‌دهي رايانه‌اي به اين سازمان ايجاد گرديد تا كليه نيازهاي فناوري اطلاعات مجموعه، اعم از طراحي، راه اندازي و راهبري زيرساخت‌هاي ‌ارتباطي، سخت‌افزاري و نرم‌افزاري را با بالاترين سرعت و به بهترين كيفيت مطابق با استانداردهاي تعريف شده پاسخگو باشد.

شاخه‌هاي فعاليت
• طراحي، نصب، راه‌اندازي و نگهداري شبكه و زيرساخت‌هاي ارتباطي

- زيرساخت ارتباطي گروه بين‌المللي ره‌شهر، توسط همكاران گروه خدمات کامپيوتر شهر پس از طراحي و تعيين تجهيزات Passive و Active از بين معتبرترين برندهاي روز دنيا ايجاد شده و كليه فعاليت‌هاي مرتبط شامل نصب، راه‌اندازي، راهبري و توسعه، به همراه عيب‌يابي و رفع عيوب احتمالي آن نيز توسط كارشناسان اين گروه انجام مي‌گيرد.

• تأمين پهناي باند مورد نياز

- از آنجا كه ارتباط بين دفاتر اقماري گروه بين‌المللي ره‌شهر، شركاي تجاري، كارفرمايان و پيمانكاران، همچنين دسترسي همكاران خارج از شركت به شبكه داخلي توسط اينترنت صورت مي‌پذيرد ، ازاين‌رو برقراري دسترسي دائم، امن و با سرعت بالاي اينترنتي از وظايف گروه خدمات کامپيوتر شهر به‌شمار مي‌آيد.

• تأمين، ارتقا و نگهداري سخت‌افزار و تجهيزات جانبي

- گروه رايانه شهر با هدف تجهيز بخش‌هاي مختلف به جديدترين فناوري روز، نياز سخت‌افزاري بخش‌ها را براساس ميزان، اهميت، ماهيت فعاليت‌ها و حجم اطلاعات شناسايي كرده و چنانچه تجهيزات مورد نياز در بازار داخلي موجود نباشد، از مراكز توزيع در كشورهاي همسايه و يا اروپا تهيه مي‌كند.

• تامين، نصب، راه‌اندازي و سفارشي‌سازي نرم‌افزار براساس نيازها و استانداردهاي تعريف شده سازماني

- براساس اعلام نياز بخش‌هاي مختلف به نگارش‌ خاصي از نرم‌افزارهاي عمومي و تخصصي مورد استفاده، گروه خدمات کامپيوتر شهر به منظور حصول اطمينان از عدم بروز مشكل براي رايانه‌ها يا شبكه، اقدام به تامين و ‌تست ‌نگارش مورد‌ نظر نموده و چنانچه امكانات نگارش يا نرم‌افزار جديد موجب سهولت (فعاليت) كاربران ‌گردد، اقدام به ارتقاي نگارش‌هاي قبلي مي‌نمايد. همچنين نرم افزارهاي سفارشي مورد نياز اين گروه بين‌المللي (مانند نرم‌افزارهاي اتوماسيون و دبيرخانه و ...) همگي توسط اين مجموعه تهيه شده و با شناسايي نيازهاي جديد مجموعه، طراحي، برنامه‌نويسي و توسعه آنها توسط همكاران برنامه‌نويس صورت مي‌پذيرد.


• طراحي وب‌سايت و نرم‌افزارهاي تحت وب

- نرم‌افزارهاي اختصاصي مورد نياز گروه بين‌المللي ره‌شهر در پي اعلام نياز و با تعامل بين كارشناسان حرفه‌اي در بخش‌‌هاي مرتبط و كارگروه‌هاي برنامه‌نويسي، طراحي شده و پس از گذراندن مراحل برنامه‌نويسي و تست به‌عنوان ابزار تخصصي مورد استفاده قرار‌مي‌گيرد.

• طراحي، پياده‌سازي و گسترش سيستم اتوماسيون اداري


- سامانه برگه ساعات و حقوق و دستمزد
- سامانه درخواست خدمات
- سامانه مديريت قراردادها
- سامانه درخواست وسيله نقليه و پيك
- سامانه پرونده پرسنلي
- سامانه كارتخوان
- سامانه مرخصي، ماموريت
- سامانه پرونده‌هاي پزشكي
- خلاصه مذاكرات
- سامانه كتابخانه الكترونيكي
- سامانه مكاتبات و دبيرخانه
- سامانه سامانه پيگيري امور كنترل پروژه
- سامانه اعلانات
- سامانه مديريت ارتباطات
- سامانه مديريت جلسات
- سامانه مديريت مستندات
- سامانه ارزيابي رانندگان
- سامانه درخواست حضور در خارج از ساعات اداري

• ساير سرويس‌هاي پشتيباني
- انجام سرويس‌هاي دوره‌اي در زمان‌هاي برنامه‌ريزي شده شامل اقدامات نرم‌افزاري و

   سخت‌افزاري سيستم‌ها، از قبيل سرورها، ايستگاه هاي کاري و لپ‌تاپ‌هاي موجود
- انجام سرويس‌هاي دوره‌اي تجهيزات جانبي مانند پرينترها، اسكنرها، دوربين‌هاي ديجيتال و

  ويدئو پروژكتورها جهت رساندن اختلالات فني به حداقل
- انتقال فايل به/ از شبكه داخلي به‌دليل عدم دسترسي كارشناسان به درايوهاي نوري و

  پورت‌هاي USB، براي جلوگيري از ويروسي شدن سيستم‌ها و در راستاي نگهداري از مالكيت

  و امنيت اطلاعات
- پرينت رنگي تا قطع A3 روي انواع كاغذ، پلات سياه و سفيد و رنگي با كاغذهاي مختلف تا

  حداكثر 94 سانتي‌متر عرض و 5 متر طول
- اسكن عكس‌ها، تصاوير و نقشه‌ها
- تكثير CD‌هاي نشريات تهيه شده توسط گروه بين‌المللي ره‌شهر
- تهيه نسخه‌هاي پشتيبان از اطلاعات براساس برنامه‌ريزي انجام شده در مقاطع روزانه،

  هفتگي، ماهيانه
- سرويس و نگهداري و پشتيباني سيستم‌هاي ارتباطي و مخابراتي

پروژه هاي انجام شده خدمات کامپيوتر شهر
• نصب و راه اندازي زيرساخت شبکه کابلي و بي سيم دفتر مرکزي گروه بين المللي ره شهر
• نصب و راه اندازي زيرساخت شبکه کابلي و بي‌سيم دانشگاه علمي کاربردي کوييک بيلد
• راه اندازي زيرساخت شبکه بي سيم دفتر مرکزي شرکت پاريز قشم
• طراحي بستر زيرساخت شبکه کابلي و تدوين گزارش فاز يک ساختمان مرکزي بانک

   گردشگري
• راه اندازي زيرساخت شبکه کابلي دفتر عسلويه شرکت معماران ره شهر
• فراهم آوردن سرويس‌هاي زيرساختي شبکه گروه بين‌المللي ره شهر
• فراهم آوردن سرويس‌هاي زيرساختي شبکه شرکت ساختمان سازان صنعت
• ارتقاي زيرساخت سوييچينگ دفتر مرکزي شرکت معماران ره شهر
• انتقال بستر سرويس دهي خدمات شبکه گروه بين المللي ره شهر روي بستر virtual
• هاستينگ و استقرار سرورهاي شبکه مشتريان خدمات کامپيوتر شهر در مرکز داده اين

   شرکت
• تامين و پشتيباني سيستم‌هاي رايانه‌اي دفتر گروه بين المللي ره شهر
• تامين و پشتيباني سيستم‌هاي رايانه‌اي دفتر کارگاه ساختمان بانک گردشگري
• تامين و پشتيباني سيستم‌هاي رايانه‌اي دفتر عسلويه شرکت معماران ره شهر
• ايجاد رويه‌ها و کنترل‌ها منطبق بر استانداردهاي ISO 27001 , 27002 در سيستم هاي

   ISMS گروه بين‌المللي ره شهر
• طراحي سايت دانشگاه علمي - کاربردي کوئيک بيلد
• طراحي سايت شرکت کوئيک بيلد
• طراحي سايت گروه بينالمللي ره شهر
• طراحي سايت گروه کارا
• طراحي سايت باقر شهر
• طراحي سايت مجانب
• طراحي سايت شرکت زرين ساز ايران
 

 

معماري

 

پيشينه
اين بخش همزمان با آغاز به‌كار گروه بين المللي ره‌شهر فعاليت خود را آغاز نموده ‌و مسئوليت طراحي معماري كليه پروژه‌هاي معماري و محوطه‌سازي محوله به گروه بين المللي ره‌شهر را عهده‌دار است.
اين بخش در حال حاضر از همكاري بيش از 100 كارشناس و متخصص در زمينه‌هاي معماري، معماري پايدار، به صورت تمام وقت و بيش از 50 نفر به صورت پاره وقت در دفتر مركزي و بيش از 150 نفر در دفاتر خارج از مركز بهر‌ه‌مند است. بخش معماران از آغاز تأسيس گروه بين المللي ره‌شهر طراحي فاز صفر،
فاز نخست و دوم معماري پروژه‌هاي محوله را انجام مي‌داده است، با توجه به رشد روز افزون فعاليت‌هاي اين بخش، در سال 1375 ايت بخش در غالب شركت معماري ره‌شهر تأسيس گرديد.
شركت معماري ره‌شهر از سال 1376در ليست شركت‌هاي جامعه مهندسين مشاور (FIDIC)، و در سال 1379 از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دفتر امور مشاوران و پيمانكاران رتبه‌هاي زير را دريافت نموده است:


- پايه يك تخصص ساختمان‌هاي آموزشي، ورزشي، بهداشتي و درماني با تعداد شش كار    

  مجاز
- پايه يك تخصص ساختمان‌هاي آموزشي، اداري، صنعتي، و نظامي با تعداد شش كار مجاز
- پايه يك تخصص شهرسازي با تعداد شش كار مجاز
- پايه سه تخصص سازماندهي و توانمندسازي بافت‌هاي فرسوده و سكونت‌گاه‌هاي غير

   رسمي با تعداد چهار كار مجاز
- پايه سه تخصص پژوهش‌هاي فرهنگي
- پايه يك تخصص سازه
- پايه سه تخصص فضاي سبز
- پايه سه تخصص تأسيسات آب و فاضلاب
- پايه سه تخصص فرودگاه
- پايه سه تخصص محيط زيست
 

شاخه‌هاي فعاليت
مطالعات اوليه فاز صفر، طراحي فاز نخست و دوم معماري با كاربري‌هاي:‌
• ورزشي
• آموزشي
• فرهنگي، هنري، مذهبي
• مراكز تفريحي، سياحتي، اقامتي، هتل و مهمان‌سرا
• مسكوني و مجموعه‌هاي انبوه‌سازي
• تجاري، اداري
• خدمات بهداشتي درماني، تحقيقاتي، خدماتي، پشتيباني
• صنعتي، كارخانجات و تأسيسات نظامي
• معماري سبز
• نمايشگاه‌ها
• مراكز بهداشتي، درماني
• محوطه، فضاي سبز، پارك، بوستان
 

گواهينامه‌ها و تقديرنامه‌ها
• گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
• گواهينامه مجوز همكاري در ارايه خدمات مشاوره مهندسي گردشگري از بانك صنعت و

   معدن
• گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره‌اي از دفتر امورپيمانكاران و مشاوران سازمان مديريت و

   برنامه‌ريزي كشور
 

اهم پروژه‌هاي انجام شده
1. مركز تحقيقات پتروشيمي، در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر
2. مركز آموزش‌‌هاي فني تخصصي پتروشيمي شركت پتروشيمي ره‌‌آوران فنون جنوب در

    منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر
3. طرح توسعه اطراف حرم کاظمین
4. ساختمان موزه ملي آب ايران و محوطه‌سازي مربوطه
5. طرح موزه شهداي كرمانشاه
6. طرح مسجد امام سجاد (ع)
7. طرح مسجد Perth استراليا
8. طرح نمايشگاه بين المللي كرمانشاه
9. طرح آكواريوم بوشهر
10. طرح آكواريوم جزيره آب اهواز
11. طرح نمايشگاه دائمي بين‌‌المللي گل و گياه تهران
12. طراحي سالن شركت توليد قطعات فولادي در محل نمايشگاه بين‌‌المللي تهران
13. طراحي سالن اولين و دومين نمايشگاه بين‌‌المللي گل و گياه تهران
14. طرح سالن آمفي تاتر پل جواديه
15. طرح مجتمع تجاري - تفريحي آبسرد
16. مجتمع خدماتي - رفاهي سپيدان
17. پارك شهرك قائم
18. طرح هتل هيلتون باكو
19. طرح دهكده المپيك ناهارخوران گرگان
20. طرح هتل ام القوين
21. طرح هتل چهار ستاره ارس
22. طرح دهكده توريستي دماوند
23. طرح مهمان‌سراي ويژه نفت فلات قاره
24. طرح دهكده ساحلي سرخرود
25. طرح هتل 5 ستاره صدف
26. طرح مجموعه ورزشي تفريحي صنعت نفت (پرك)
27. طرح تكميلي هتل منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس
28. طرح احداث ساختمان مهمان‌پذير منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
29. طرح خوابگاه دانشجويان و كارآموزان پتروشيمي در بندر ماهشهر (شهرك بعثت)
30. طرح رستوران غذاهاي دريايي كيش
31. رستوران پارك نمايشگاهي تهران (بوستان گفتگو)
32. كوشك و باغ ايراني پارك نمايشگاهي تهران (بوستان گفتگو)
33. طرح مجموعه ورزشي POGC
34. زمين بيس بال كرج
35. توسعه سالن اسكواش كيش
36. طرح سالن ورزشي سرپوشيده نفت فلات قاره
37. طرح سالن ورزشي سرپوشيده نفت فلات قاره در كيش
38. مجموعه ورزشي پارس در عسلويه
39. طرح استاديوم 8000 نفره فوتبال كيش
40. طرح استخر قهرماني مجموعه ورزشي كيش
41. سالن چندمنظوره مجموعه ورزشي كيش
42. طرح مجتمع تجاري تيسا كيش
43. طرح مركز تجاري ياسمال باكو
44. طرح مركز تجاري شايان كيش
45. طرح مركز خريد بنتون
46. طرح مركز تجاري ياس ورد‌‌آورد
47. طرح ساختمان اداري پارك علم و فناوري خليج فارس
48. طرح مجموعه تجاري ـ اداري باكو
49. طرح مجتمع تجاري – اداري وردآورد
50. طرح Dreamland
51. طرح بانك تجارتي ايران ـ اروپا (كيش)
52. طرح جامع مجموعه يادمان
53. طرح ساختمان ادارات مركزي صنعت نفت
54. طرح ساختمان مركزي پتروشيمي بندر امام (ره) در تهران
55. طرح ساختمان مسكوني - تجاري الخوير
56. طرح مجموعه مسكوني ـ اداري ـ تجاري صبا شهر
57. طرح مجموعه مسكوني – تجاري چمن
58. طرح مجتمع مسكوني و هتل و تجاري السبق
59. طرح مجتمع مسكوني اداري و تجاري آتي سنتر
60. طرح برج‌هاي تجاري مسكوني فرهنگ شهر
61. طرح مجتمع مسكوني TVC2 - تيسا كيش
62. طرح ويلاي سنتي شيخ امارات
63. طرح ويلاي مدرن شيخ امارات
64. طرح مجموعه مسكوني بوستان نو
65. طرح مجموعه مسكوني شيراز
66. مجتمع مسكوني محموديه تهران
67. طرح اسكله سهيلي قشم
68. طرح مجموعه V V IP فرودگاه بين المللي امام خميني (ره)
69. طرح ترمينال دريايي تايوان (Kaohsiung)
70. طرح پارکینگ طبقاتی بانک ملی ایران
71. طرح ترمينال حج فرودگاه اردبيل
72. طرح مركز اورژانس و سوانح منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
73. طرح اداره مركزي و ستاد فرماندهي سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني
74. طرح پاركينگ طبقاتي ديدار
75. ترمينال فرودگاه بين المللي خليج فارس
76. طرح ساختمان‌هاي عمومي صنايع پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
77. طرح هدكوارتر آتش نشاني منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
78. طرح برج مراقبت فرودگاه بين المللي خليج فارس
79. ترمينال 5 فرودگاه كيش
80. طرح باغ و بازار سبزوار
81. طرح بهسازي و ساماندهي پياده‌روهاي خيابان كريم خان زند
82. بهسازي پياده‌روهاي خيابان دكتر شريعتي
83. طرح نماد شهري دبي زعبيل
84. جداره سازي اتوبان امام علي (ع)
85. پل جواديه
86. بوستان گلبرگ
87. طرح گل شرق سايت زمين گلف
88. طرح كوشك جهاني

 

گواهينامه‌ها و تقديرنامه‌ها
 

• ترمينال شماره 2 فرودگاه بين المللي امام خميني (ره)
• طرح راه‌‌آهن شلمچه - اهواز
• طرح بهسازي و ساماندهي پياده‌روهاي خيابان كريم خان زند
• جداره سازي اتوبان امام علي (ع)
• بوستان بانوان چيتگر
• بوستان بانوان يافت‌آباد
• موزه و نماد شهري كيش
 

سروش آسمان شهر

 

شركت سروش آسمان ره‌شهر در سال 1395 از ادغام دو شركت گروه بين المللي ره‌شهر و سروش آسمان مهرگان تشكيل شده است. گروه بين‌المللي ره‌شهر از سال 1369با بهره‌مندي همزمان از تخصص‌هاي مختلف به صورت يك مجموعه منسجم و يكپارچه، تخصص و توانايي خود را در انجام پروژه‌هاي چندوجهي نشان داده است. گروه مشاوره مدیریت سروش آسمان مهرگان نيز فعالیت خود را در کشور امارات متحده عربی در سال 1385 آغاز نمود و سپس در سال 1389 دفتر اصلی خود را به داخل کشور منتقل کرد. عدم برنامه‌ريزي در حوزه لجستيك و كمبود نيروهاي متخصص با دانش روز در اين زمينه موجب شده است كه در ساليان گذشته، ايران نتواند هم‌پاي رقباي منطقه‌اي خود گام بردارد. مجموعه سروش آسمان ره‌شهر (SAR) ، سرمايه‌گذاري گسترده‌اي در زمينه تحقيقات و آموزش در حوزه لجستيك و برنامه‌ريزي سيستم حمل‌ونقل نموده است. اين شركت به عنوان يكي از زير مجموعه‌هاي هلدينگ ره‌شهر با بهره‌گيري از افراد خبره و با تجربه، با هدف مديريت و برنامه‌ريزي لجستيك‌ حمل‌ونقل و تجارت، طراحي مراكز لجستيك، گمرك، آموزش لجستيك، برگزاری تورهای آموزشی- تخصصی در داخل و خارج کشور و برگزاری سمینار و کنفرانس در زمینه‌های گوناگون لجستیک در حال فعاليت مي‌باشد.

رسالت سروش آسمان ره‌شهر

 • بررسی لجستیک توریسم به جهت تاثیر بسزای این صنعت در رشد و توسعه اقتصادی کشور
 • پياده سازي مفهوم لجستیک معکوس در تولید و صنعت
 • برگزاري دوره‌های آموزشی تخصصی زنجیره تامین و لجستیک در ایران و خارج از کشور
 • مشاوره در زمینه خدمات تجارت و حمل‌ونقل زمینی، هوایی و دریایی و تمامی نیازمندی‌های لجستیکی آن
 • تبيين نقش زنجیره تامین و لجستیک در بررسی و تدوین استراتژیهای توسعه تجاری کشور
 • ایجاد مدل‌ها و روش‌های موفق مدیریتی جهت توسعه تجاری با تکیه بر لجستیک بین الملل
 • گسترش همکاری های آموزشی- پژوهشی به صورت منطقه‌ای و بین المللی
سروش آسمان ره‌شهر با شعار " آموزش‌، مشاوره‌، توسعه‌" خواستار ارتقا سطح دانش لجستیک و حمل‌و‌نقل در بین مدیران این مرز و بوم است  اعضاي هيات مديره‌ي شركت سروش آسمان ره‌شهر
 • سيد محمد علي كيايي: رئيس هيات مديره
 • عباس حاجي ابراهيمي: نايب رئيس هيات مديره
 • شايان حاجي ابراهيمي: عضو هيات مديره و مديرعامل
 • شهاب‌الدين كرمانشاهي: عضو هيات مديره
 • امير خردمند: عضو هيات مديره
 • عليرضا درزي رامندي: عضو هيات مديره
 
  سيويل

 

پيشينه
بخش سيويل گروه بين‌المللي ره‌‌شهر تقريبا از سال 1371 پايه‌گذاري شده است و همسو با ديگر بخش‌هاي تاسيسات زيربنايي فعاليت مي‌كند. زمينه فعاليت اين بخش، حوزه‌هاي طراحي و ساخت پل، تونل، جاده، ريل، سد، را دربر‌مي‌گيرد. به‌دليل نياز پايه بر مطالعات سيلاب و مهندسي راه، اين بخش به شكل تخصصي به مطالعات اصلاح، طراحي و نگهداري راه‌ها در هر اندازه و هر موقعيتي مي‌پردازد.

اين بخش از متخصصان و كارشناسان خبره سيويل، طراح راه، مهندسين راه‌آهن و كارشناس هيدروليك براي پروژه‌هاي بزرگ گروه‌بين‌المللي ره‌شهر سود مي‌برد.
در گروه سيويل پايه كار ما بر اساس مهندسي عمران و خط مشي ما اين است كه چند رشته علمي متفاوت را به صورت يك فهم علمي دسته‌بندي شده در آورد و از موقعيت‌هاي محلي و قانوني، پلان قابل فهمي خلق كند كه به وسيله آن ديد كارفرما را به حقيقت برساند.
نيروهاي متخصص و اطلاعات دقيق از كدهاي محلي، قوانين محيطي، توپوگرافي موجود سايت اين امكان را به بخش سيويل گروه بين‌المللي ره‌شهر مي‌دهد تا با شهرداري‌ها همكاري نزديكي جهت پيش‌بيني موانع در زمينه راهسازي و حل سريع آنها داشته باشند.

شاخه‌هاي فعاليت
• تحليل توپوگرافي
• مكانيابي سايت جهت طراحي مسير
• آمايش سايت، سطح‌بندي اوليه و نهايي
• برنامه‌ريزي و طراحي هندسي بزرگراه‌ها و جاده‌ها
• طراحي ريل
• طراحي سيويل پايانه هواپيمايي
• برنامه‌ريزي تسهيلات عابر پياده و دوچرخه
• مطالعات طرح جامع سيويل
• مطالعات هيدروليك و هيدرولوژي
• طراحي و محاسبات آبروها
• مطالعات كنترل سيلاب درون سايت
• طراحي ديوارهاي حائل سايت
• طراحي و محاسبات ضخامت راه
• طراحي زهكش و سنگ‌فرش
• تحليل پايداري شيب

پروژه‌هاي انجام شده
• طرح جامع سيويل سايت انرژي پارس
• طراحي سيويل سايت پتروشيمي ماهشهر
• طراحي سايت يادمان سازه
• طراحي سيويل سايت بوستانو عسلويه
• طراحي سيويل سايت منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس
• طراحي سيويل جزيره آب اهواز
• طراحي سيويل ايستگاه راه‌آهن شلمچه
• نظارت عاليه پل جواديه تهران
• طراحي سايت پارك چيتگر تهران
• طراحي سايت بوستان مادر يافت آباد تهران
• طراحي سيويل سايت آيينه ورزان آبعلي
• طراحي سيويل سايت شمس آباد در جاده قم
• طراحي سيويل سايت كمپ اسكان موقت فاز 12 عسلويه
• طراحي سيويل سايت اداري ورزشي جديد POGC عسلويه

پروژه‌هاي در دست انجام
• طراحي سيويل فرودگاه ارس
• طراحي سيويل سايت صنايع سنگين منطقه آزاد ارس
• طراحي سيويل جاده پيراموني شمال صبا فولاد خليج فارس
• طراحي سيويل نمايشگاه بين‌المللي شهر كرمانشاه
• طراحي سيويل جاده پيراموني گشت و حراست منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس
• طراحي ترمينال حجاج فرودگاه اردبيل

آتليه گرافيک

 

پيشينه
بخش گرافيك گروه بين‌المللي ره‌شهر در سال 1374 با هدف ارايه خدمات گرافيكي به داخل و خارج از مجموعه گروه‌ بين‌المللي ره‌شهر ايجاد شده است. مهمترين هدف تشكيل اين بخش بهره‌گيري از هنر گرافيك مي‌باشد که دارای کاربردهای متنوع و گسترده‌ای است. خدمات اين بخش به‌صورت پروژه‌اي و ستادي ارايه مي‌گردد.

شاخه‌هاي فعاليت
• طراحي لوگو
• طراحي اوراق اداري
• طراحي بروشور
• طراحي بنر
• طراحي تابلوهاي شهري و بيلبورد
• طراحي آگهي تبليغاتي
• طراحي انواع كارت تبريك
• طراحي كاتالوگ و فولدر
• طراحي پوستر
• صفحه‌آرايي و لي‌اوت كتاب، مجله و گزارش‌ها
• طراحي روي جلدCD ، روي جلدكتاب و روي جلد گزارش‌ها
• راندو و Present كردن (ارايه) نقشه‌هاي معماري و شهرسازي
• طراحي و ساخت دموي تبليغاتي


پروژه‌هاي انجام شده
• طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سايت 1 و 2
• طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس
• طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر
• نقشه كاربري اراضي پارك صنعتي تولا (جزيره قشم)
• طرح جامع شهر فرودگاهي فرودگاه امام خميني (ره)
• طرح جامع منطقه آزاد اروند
• طراحي اوراق اداري شركت‌هاي زير مجموعه گروه بين المللي ره‌شهر
• طراحي لوگو‌ي شركت‌هاي زير مجموعه گروه بين المللي ره‌شهر و بخش‌هاي داخلي
• طراحي و صفحه‌آرايي نشريات ادواري گروه بين‌المللي ره‌شهر
• طراحي جلد كتاب‌
  o درختان در منظر شهري
  o كتاب آموزشي نرم افزار Revit
  o آشنايي با راهكار مديريت پروژه جامع
  o نانوفناوري براي همه
  o منظر سازي پايدار
  o هواي پاكيزه بكاريم
  o اقليم‌هاي گرمسيري
  o مواد هوشمند و فناوري‌هاي نانو «نانوفناوري»
• طراحي كارت‌هاي تبريك نوروز، كريسمس و ديگر مناسبت‌‌ها
• طراحي پوستر براي نمايشگاه‌ها
  o نمايشگاه‌ نفت و گاز
  o نمايشگاه نانو فناوري
  o نمايشگاه توسعه پايدار
• طراحي بروشور‌
  o بروشور‌هاي تبليغاتي شركت آلاگاز ره‌شهر
  o سمينار زنجيره تأمين (سام ره‌شهر قشم)
  o بروشورهاي شركت توسعه سيماي پايدار
  o بروشور تبليغاتي نمايشگاه نانو فناوري (شركت ره‌تك)
  o پروژه‌هاي شركت معماري ره‌شهر
  o بروشور افتتاحيه پل جواديه تهران

 

نظارت و امور قراردادها

 

پيشينه
فعاليت خدمات نظارت و امور قراردادها در گروه بين‌المللي ره‌شهر از سال 1369 آغاز شده‌است.
اين حوزه انجام امور مربوط به قراردادهاي گروه بين‌المللي ره‌شهر با كارفرمايان، خدمات برآورد بها و مقادير عمليات در مراحل سه‌گانه پروژه‌ها و امور مربوط به خدمات مرحله سوم پروژه‌ها (مرحله اجرا) را برعهده دارد.
ارايه خدمات مشاوره درخصوص ضوابط، مقررات و بخشنامه‌ها به مديران پروژه‌ها و سرپرستان نظارت از ديگر زمينه‌هاي فعاليت اين حوزه در پروژه‌هاي گروه بين‌المللي ره‌شهر است.
برخورداري از كارشناسان خبره و با سابقه در واحدهاي مختلف، از نقاط قوت گروه بين‌المللي ره‌شهر به
‌حساب مي‌آيد.

حوزه‌هاي فعاليت
• واحد برآورد بها و مقادير عمليات
- برآورد مقدماتي به منظور ارايه پيشنهاد قيمت جهت شركت در مناقصه انتخاب مشاور
- متره و برآورد عمليات ابنيه و سيويل مرحله اول پس از اخذ تاييديه خدمات مرحله اول
- متره و برآورد عمليات ابنيه و سيويل مرحله دوم پس از اخذ تاييديه خدمات مرحله دوم
- ارايه خدمات پشتيباني در خصوص تهيه برآوردهاي مراحل اول و دوم به بخش‌هاي تاسيسات مكانيكي، الكتريكي و زيربنايي

• واحد امور قراردادها
  o تهيه قراردادهاي گروه بين‌المللي ره‌شهر با كارفرمايان
    - محاسبه حق‌الزحمه جهت ارايه پيشنهاد قيمت
    - تنظيم قراردادهاي مشاور
    - محاسبه حق‌الزحمه خدمات انجام شده
  o تهيه قراردادهاي بين كارفرمايان و پيمانكاران
    - تهيه آگهي فراخوان ارزيابي پيمانكاران
    - تهيه اسناد ارزيابي پيمانكاران
    - ارزيابي پيمانكاران
    - شركت در كميته فني- بازرگاني به منظور انتخاب و دعوت از پيمانكاران جهت شركت در

      مناقصه
    - تهيه اسناد مناقصه
    - شركت در كميسيون مناقصه براي انتخاب پيمانكار
    - ارزيابي و تهيه آناليز قيمت‌هاي پيشنهادي پيمانكاران
    - تهيه اسناد پيمان پس از دريافت نامه قبولي پيشنهاد از كارفرما


• واحد رسيدگي و نظارت عاليه و مديريت پروژه‌هاي اجرايي
- ارايه خدمات نظارت عاليه بر اجراي عمليات شامل رسيدگي به صورت‌وضعيت‌ها، تعديل آحاد

   بها، قيمت‌هاي جديد و گزارش تاخيرات پيمانكاران
- بازديدهاي دوره‌اي از پروژه‌ها به منظور بررسي پيشرفت كار، برگزاري جلسات با كارفرما، رفع

   مشكلات فني حين اجراي كار و ...
- حل و فصل مسائل حقوقي پروژه‌ها

 

 


 

محيط زيست

 

 

 پیشینه

با افزايش توجه‌هاي زيست محيطي در جامعه ايران، و گسترش فعاليت‌هاي بخش محيط  ‌زيست گروه بين‌المللي ره‌شهر، بخش محيط زيست فعاليت خود را به طور مستقل از سال 1384 آغاز كرده است.

اين بخش هم اكنون از همكاري بيش از 30 كارشناس متخصص تمام وقت و حدود 70 كارشناس پاره وقت با تخصص‌هاي متنوع و گونان و تجارب چشمگير در كليه زمينه‌هاي خدمات محيط زيست بهره‌مي‌برد. اين بخش با بهره‌گيري از كادر تخصصي مجرب در كليه رشته‌ها و تخصص‌هاي مرتبط با محيط زيست، تا كنون خدمات مشاوره‌اي فني گوناگوني را به طيف وسيعي از مشتريان بخش‌هاي دولتي و خصوصي و حتي شركت‌هاي چند‌مليتي ارايه نموده و با به‌خدمت گرفتن پيشرفته‌ترين فناوري‌ها و دانش روز جهان، همواره در طرح‌هاي توسعه‌اي ملي در رده تصميم‌سازي‌هاي كلان مديريتي و برنامه‌ريزي اجرايي ايفاي نقش كرده است.

حوزه‌هاي فعاليت

• مديريت و برنامه‌ريزي زيست محيطي

-  ارزيابي اثرات اجتماعي، سلامت و محيط زيست (ESHIA)

- ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA)

- سيستم مديريت زيست محيطي (EMS)

- ارزيابي استراتژيك زيست محيطي (SEA)

- ارزيابي اثرات تجمعي (CEA)

- آمايش، برنامه‌ريزي و مكانيابي‌هاي زيست محيطي

- ارزيابي زيست محيطي چرخه عمر (Environmental Life Cycle Assessment)

- اكوتوريسم (طبيعت‌گردي)

 

• مطالعات پايه زيست محيطي

- مطالعات محيط زيست فيزيكي

- مطالعات محيط زيست انساني

- مطالعات محيط زيست بيولوژيكي

- مطالعات محيط دريايي

 

• ژئوماتيك و GIS/RS سامانه اطلاعات جغرافيايي / سنجش از دور

- استقرار سيستم اطلاعات جغرافيايي

- تهيه و توسعه مدل‌هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي

- سيستم مديريت اطلاعات زيست محيطي

- تصاوير ماهواره‌اي و عكس‌هاي هوايي

 

گواهينامه‌ها و تقديرنامه‌ها

گواهينامه رتبه‌بندي و تاييد صلاحيت از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي 1385

دريافت تقديرنامه تلاش براي حفظ محيط زيست و طبيعت از رياست سازمان حفاظت محيط

   زيست 1384 گواهينامه ايزو 14001 و OHSAS 18001 از Pro Cert سوئيس

گواهينامه بين‌المللي بهداشت، ايمني و محيط‌زيست HSE از TQCSI استراليا

گواهينامه پياده‌سازي نظام مديريت كيفيت ايزو 9001

 

پروژه‌هاي انجام شده

گزارش ملي تعيين وضعيت محيط‌زيست ايران (SoER)

مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي، اجتماعي و سلامت و همچنين مشاور مادر زيست

   محيطي طرح «توسعه پادگان و فرودگاه قلعه‌مرغي تهران»

ارزيابي اثرات زيست محيطي بندر، خط لوله و تسمه نقاله پالايشگاه‌هاي نفت سنگين و

   فوق سنگين هرمز و ميعانات گازي ستاره خليج فارس (بندرعباس)

مطالعات مكان‌يابي زيست محيطي و ارزيابي اثرات زيست محيطي پالايشگاه گاز و گاز ماي

   3100 چشمه خوش دهلران

مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح استقرار صنايع انرژي‌بر در سواحل جنوبي

   كشور ـ دشت لامرد

مطالعات زيست محيطي و ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح جامع «توسعه منطقه ويژه

   صنايع معدني و فلزي خليج فارس»

مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح استقرار صنايع انرژي‌بر در سواحل جنوبي كشور

   ـ منطقه ساحلي پارسيان

امكان‌سنجي و مكان‌يابي زيست محيطي استقرار صنايع نوين در جوار قطب‌هاي علمي و

    صنعتي استان تهران

مطالعات جامع زيست‌محيطي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس عسلويه ـ سايت «1» 

مطالعات زيست‌محيطي منطقه ويژه اقتصادي‌انرژي پارس عسلويه ـ سايت «2»

 طرح جامع و مديريت پايش زيست محيطي منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر

مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث شهر آبي كيش

مطالعات زيست محيطي جنبه‌ها و اثرات مرحله احداث شهرك Blue City و بازنگري و

   تكميل مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي (عمان)

 

پروژه‌هاي در دست انجام

مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح احداث ترمينال شماره «2» فرودگاه بين‌المللي

 امام خميني (ره)

 

 

مديريت امور پروژه‌ها

 

 

پيشينه
• تاسيس شركت مشاور مديريتي ره‌پردا به عنوان متولي مديريت پروژه در مهندسين مشاور

   ره‌شهر در سال 1383
• پيشنهاد ايجاد دفتر مديريت پروژه در سال 1384
• شروع برنامه اجرايي دفتر مديريت پروژه از ابتداي سال 1385زير‌نظر ره‌پردا
• لزوم بازنگري مجدد و تعريف دقيق‌تر دفتر مديريت پروژه و اعلام انحلال آن در بهار 1386
• برگزاري ادامه جلسات دفتر مديريت پروژه سابق براي تدوين شرح وظايف مديران پروژه در

   سال 1386
• لزوم تشكيل به برقراري مجدد واحد رسيدگي به امور پروژه‌هاي سازماني به علت برخي 

   مشكلات پيش آمده و لزوم برقرارسازي دفتر مديريت پروژه اين‌بار تحت عنوان دفتر امور

   پروژه‌ها از اواخر سال 1386
 

مأموريت دفاتر مديريت پروژه ايجاد ساز و كار لازم به منظور مديريت يكپارچه طرح‌ها و پروژه‌هاي سازمان‌ها براي اتمام به‌موقع، باكيفيت و در چارچوب هزينه‌هاي پيش‌بيني شده است.

 

شاخه‌هاي فعاليت


1- فرهنگ‌سازي و استقرار نظام‌ها و روش‌ها
  • مديريت متمركز و يكپارچه‌سازي شيوه مديريت پروژه‌ها
  • تعريف و توسعه فرهنگ مديريت پروژه در سطح سازمان
  • تعريف و پياده‌سازي روال‌ها، استانداردها و سيستم هاي مديريت پروژه
  • استاندارد‌سازي نحوه تهيه برنامه‌ريزي، كنترل و گزارش‌دهي پروژه ها
  • تشخيص فرآيندهاي مشترك در پروژه‌ها و ساماندهي آنها جهت كاهش هزينه‌ها
  • پياده‌سازي و پشتيباني روش‌شناسي مديريت پروژه سازمان
  • همكاري در تعريف، پياده‌سازي و مديريت طرح جامع سازمان
  • پياده‌سازي، هدايت و پشتيباني مديريت سبد پروژه و مديريت برنامه برمبناي چارچوب و

    روش‌شناسي تعريف شده
  • ارايه راهكارهايي جهت بهبود فرآيندهاي سازماني درجهت حمايت از مديريت سبد پروژه‌ها
  • پياده‌سازي و نظارت بر نظام مديريت كيفيت در پروژه‌ها
  • تعريف و هدايت مديريت خطرپذيري در پروژه‌ها


2- تعيين معيارها و نظارت بر اجراي آنها
  • سنجش عملكرد تمامي پروژه‌ها در مقايسه با مبناها و معيارهاي تعريف شده سازمان و

     حذف پروژه‌هايي كه با راهكاري‌هاي سازمان همخواني ندارند.
  • تعريف معيارهاي لازم جهت ارزيابي و اولويت‌بندي پروژه‌ها

3- آموزش و نظارت بر فعاليت‌هاي مديران پروژه
  • تعريف دقيق شرح وظايف مديران پروژه
  • حمايت و نظارت بر فعاليت‌هاي مديران پروژه در قالب يك بخش
  • استقرار، حمايت و آموزش مديران پروژه
  • تأييد صلاحيت و تخصيص مديران پروژه به پروژه‌ها
  • آموزش مديران پروژه و پرورش نسل جديد مديران پروژه
  • ايجاد فضاي تعامل و انتقال تجربيات مديران پروژه به يكديگر
 

4- فعاليت‌هاي اجرايي مرتبط با پروژه‌ها
  • بررسي پروژه‌هاي ورودي به شركت و ارايه نظرات كارشناسي در رابطه با ورود و يا عدم ورود

     آنها به شركت
  • تعريف و مديريت محدوده پروژه‌ها
  • انجام مطالعات امكان‌سنجي پروژه قبل از تخصيص مدير پروژه
  • برنامه‌ريزي و زمانبندي پروژه‌هاي اولويت‌بندي شده
  • مديريت هزينه‌هاي پروژه ها
  • مديريت منابع انساني مورد نياز پروژه‌ها
  • برقراري و مديريت ارتباط مديران پروژه با كميته‌ها و شوراهاي راهبردي
  • جلوگيري از ارجاع تمامي موارد تصميم‌گيري اجرايي مرتبط با پروژه‌ها به مديريت ارشد

    سازمان و درنتيجه سرعت بخشيدن به فرايند تصميم‌گيري و جلوگيري از اتلاف وقت مديريت

    ارشد
  • انجام خدمات پشتيباني در راستاي تحقق اهداف پروژه


5 - پايش، ارزيابي و گزارش دهي
  • نظارت بر فعاليت‌هاي بخش‌هاي كنترل پروژه، دفترفني، نظارت و قراردادها
  • تهيه گزارش‌هاي نيم‌سالانه و سالانه از وضعيت پروژه‌ها و اعلام به شوراي عالي
  • ارزيابي ادواري مديران پروژه برپايه فرم‌هاي تدوين شده و ‌ارايه نتايج به شوراي عالي

    (معرفي براي پروژه‌هاي مشابه- تشويق يا توبيخ) و انتخاب مدير پروژه برتر
  • نظارت بر مديريت تغييرات در پروژه‌‌ها
  • نظارت بر تحويل پروژه‌‌ها
  • بازنگري و ارايه پيشنهاد بهبود مستمر در زمينه فرآيندهاي موجود، يكپارچه‌سازي فرآيندها،

    فرهنگ سازماني، ابزارها و مسائل مديريتي
  • رسيدگي و نظارت بر امور قراردادي

6- مديريت ابزارها و اطلاعات پروژه‌‌ها
  • دريافت، تحليل و مديريت آموزه‌هاي پروژه‌ها
  • در دسترس قراردادن تجربيات به‌دست آمده و نمونه‌هاي موفق مديريت پروژه
  • تعيين و درخواست تأمين ابزارهاي مورد نياز پروژه‌ها از قبيل پرتال مديريت پروژه، انتخاب و

    تأمين نرم‌افزارها، تهيه فرم‌ها، الگوها و غيره
  • ترويج و نظارت بر استفاده از ابزارهاي مورد نياز پروژه‌ها
  • ارايه گزارش‌هاي مديريتي در رابطه با پروژه‌هاي شركت جهت تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي

    راهبردي
 

پروژه‌هاي انجام شده
• تعريف رويكرد پروژه محوري در سازمان
• تعريف و تبيين شرح وظايف مديران پروژه ،‌كميته‌هاي تخصصي و شوراي فني
• تهيه فرمت شناسنامه براي پروژه‌ها و تكميل اطلاعات آن در مرحله آغازين
• تهيه جدول تفكيك حق‌الزحمه براي پروژه‌هاي معماري (35‌پروژه)
• مشخص نمودن كليه شماره كارهاي فعال و غيرفعال
• تعيين و تخصيص اعتبار براي تمامي شماره كارهاي فعال سازمان
• تعريف شماره پروژه‌ و شماره كارهاي مربوط به آن و افتتاح شماره كارهاي درخواستي
• تعريف و تصويب روند پرداخت حق‌الزحمه به تيم‌هاي پروژه بر اساس سيستم پروژه محوري
• تعريف و اصلاح رويه‌ها و روند‌هاي مربوط به پروژه‌هاي طراحي
• استخراج هزينه‌هاي شارژ شده بر روي هر شماره كار
• راه‌اندازي پرتال دفتر امور پروژه‌ها و بارگذاري اسناد مربوطه
• بحث و بررسي مسائل مربوط به پروژه‌ها به صورت موردي از جمله پروژه‌هاي موننكو ، كمپ

   اسكان موقت فاز 12 منطقه ويژه پارس جنوبي، و ...
• بحث و تبادل نظر در رابطه با فرمت گزارش روزانه، پرتال پروژه‌ها و ...
 

 

پروژه‌هاي در دست انجام
• گردآوري و بايگاني شناسنامه براي كليه پروژه‌ها
• تهيه، بايگاني جدول تفكيك حق‌الزحمه و به روز‌رساني آن
• گردآوري اطلاعات مربوط به مبالغ درخواست و دريافت شده از كارفرما براي هر پروژه
• بررسي ميزان تطابق پيشرفت پروژه و مبالغ دريافتي
• تدوين روند سيستماتيك براي نحوه گزارش‌گيري از پروژه‌ها و گزارش‌دهي به سيستم
• ايجاد روش‌شناسي استاندارد مديريت پروژه مشتمل بر رويه‌ها، الگوها و فرايندهاي مديريت

   پروژه
• كنترل و نظارت عالي بر عملكرد پروژه‌ها
• ارزيابي پروژه‌ها پس از اتمام و مستند‌سازي تجارب كسب شده (lesson learned)
• ايجاد ابزارهاي نرم‌افزاري مديريت پروژه

 

 

گردشگري

 

 

پيشينه
از سياست‌هاي کلان کشور، تلاش در راستاي رهايي اقتصاد ملي از صادرات نفتي و گرايش به صنعت گردشگري است كه متأسفانه دانش مهندسي در اين عرصه بسيار جوان مي نمايد.
گروه بين‌المللي ره شهر فراخور توان خود مي‌كوشد در جهت تحقق اين هدف خطير ياري رسان باشد. واحد مطالعات گردشگري گروه بين‌المللي ره شهر با هدف تأمين بخشي از نيازهاي مهندسي و کارشناسي طرح ها و برنامه‌هاي توسعه اي در بخش گردشگري از سال 1383 در ساختار سازماني اين گروه تعريف و فرآيند تجهيز و تأمين نيروي تخصصي آن آغاز  شد.


اين واحد تا امروز در مأموريت‌هاي محوله و طرح هاي توسعه صنعت گردشگري، درخشان ظاهر شده و خدمات مهندسي متفاوتي در اين حوزه ارايه نموده است. مهمترين نقطه قوت اين واحد، تلفيق بينش نرم افزاري، اقتصادي و مديريتي ـ با درک واقعي از فضا و مکان ـ با تحولات کلان و چارچوب‌هاي حقوقي و قانوني جاري در کشور است که منجر به طرح‌ريزي برنامه هاي منعطف و کارآمد مي گردد.
 

شاخه‌هاي فعاليت
• تهيه طرح جامع و تفصيلي دهکده سلامت
• مطالعات امکان سنجي، طرح جامع، فاز يکم و دوم معماري
• طرح راهبردي ـ ساختاري ـ عملياتي توسعه گردشگري
• مطالعات احداث هتل‌هاي سه‌ستاره و ساير تأسيسات گردشگري


پروژه‌هاي انجام شده
• مطالعات موزه جامع شهداي استان كرمانشاه
• طرح جامع و تفصيلي دهکدة سلامت
• مطالعات امکان سنجي، طرح جامع، فاز يکم و دوم معماري دهکده المپيک ناهارخوران گرگان
• مطالعات امکان سنجي و طرح جامع دهکده 130 هکتاري تفريحي ـ ورزشي کياکلايه
• طرح راهبردي ـ ساختاري ـ عملياتي توسعه گردشگري منطقه آزاد چابهار
• مطالعات احداث هتل‌هاي سه‌ستاره و ساير تأسيسات گردشگري در منطقه «4» شامل    استان‌هاي فارس، بوشهر، هرمزگان
• مطالعات و طراحي فاز يکم و دوم معماري مجتمع گردشگري و دهكده ساحلي سرخرود 

بهينه​سازي

 

پيشينه

ااين بخش همزمان با آغاز به‌ كار گروه بين‌المللي ره‌شهر فعاليت خود را آغاز نموده ‌و

 مسئوليت طراحي فضاهاي اداري به‌صورت باز (Open Space)، تجاري و آموزشي به صورت

 بهينه‌‌سازي فضا طراحي گرديده و سعي در ايجاد فضايي با مبلمان استاندارد شده مطلوب

 براي بهره‌‌برداران در اين‌گونه محيط‌‌ها را دارد.

اين بخش در حال حاضر از همكاري بيش از 20 كارشناس و متخصص در زمينه‌هاي

 معماري داخلي و تهيه و تدوين برند به‌صورت تمام‌وقت و بيش از 50 نفر به صورت پاره‌وقت

 بهر‌ه‌مند است. بخش بهينه‌سازي از آغاز تأسيس گروه بين‌المللي ره‌شهر طراحي

 چيدمان‌هاي داخلي، نحوه استقرار كاركنان، تجهيزات ساختمان‌ها، معماري داخلي،

 استانداردسازي و تدوين برند پروژه‌هاي محوله را انجام مي‌دهد.
 

حوزه‌هاي فعاليت

بهينه‌سازي فيزيكي و طراحي نحوه استقرار كاركنان در ساختمان‌هاي اداري
بهينه‌سازي فيزيكي ساختمان و چيدمان تجهيزات در ساختمان‌هاي آموزشي ارزيابي

   اثرات زيست محيطي (EIA)
بهينه‌سازي فيزيكي ساختمان و طراحي تجهيزات در ساختمان‌هاي تجاري و نمايشگاهي
بهينه‌سازي فيزيكي ساختمان و طراحي تجهيزات در ساختمان‌هاي خدماتي و رفاهي
مجموعه‌هاي فرهنگي، ورزشي و خدماتي
طراحي معماري داخلي
استاندارد سازي
معماري
تدوين برند
 

 

پروژه‌هاي انجام شده

طرح بهسازي فيزيكي ساختمان مركزي شركت ملي فولاد ايران

طرح بهسازي فيزيكي و چيدمان ساختمان اداري شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران

طراحي معماري داخلي و چيدمان بخش اداري دانشكده فني دانشگاه تهران پرديس «2»

طرح بهسازي فيزيكي ساختمان و چيدمان امور موظفين و بخش كامپيوتر بانك سپه

طرح مبلمان و معماري‌‌ داخلي سالن معاملات ارزي و ريالي بانك مركزي ‌‌جمهوري اسلامي

  ايران
طرح مبلمان و معماري داخلي ساختمان اداري مؤسسه چاپ اسكناس
طرح مبلمان و معماري داخلي سالن بورس اوراق بهادار تهران
طراحي بخش مديريت امور بين‌‌المللي ساختمان مركزي بانك سپه
طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان ساختمان مركزي (برج نوزده طبقه) بانك

   ملت
طرح بهسازي فيزيكي بخشي از ادارات مركزي بانك ملي ايران
طرح معماري داخلي شعبات سرپرستي بانك ملي ايران در نواحي مختلف شهر تهران
طراحي بهينه‌سازي و چيدمان ساختمان مركز اطلاعات جغرافيايي شهرداري GIS
طرح بهسازي فيزيكي و چيدمان شركت مشانير (وابسته به وزارت نيرو)
طرح معماري داخلي، بهينه‌سازي و چيدمان شركت كلوكنر آلمان (دفتر تهران)
طرح معماري داخلي و چيدمان دو طبقه از ساختمان شركت زيمنس آلمان (دفتر تهران)
طرح بهسازي فيزيكي و چيدمان ساختمان مركزي شركت ايران ارقام
طرح معماري داخلي و مبلمان ساختمان‌‌هاي اداري كارخانه چوب و كاغذ مازندران در ساري
طرح معماري داخلي و چيدمان بخش اداري مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو
بررسي تشكيلات وزارت صنايع و تهيه طرح بهسازي ‌‌فيزيكي ساختمان و طرح استقرار

   كاركنان وزارت صنايع
طرح بهينه‌‌سازي و سيستم‌‌دهي داخلي سازمان امور اداري و استخدامي كشور
طرح بهينه‌سازي فيزيكي و طراحي استقرار كاركنان ساختمان مركزي كشتيراني جمهوري

   اسلامي ايران «برج آسمان»
طرح بهسازي فيزيكي و چيدمان ساختمان‌‌هاي سازمان اسناد ملي ايران
طرح بهسازي فيزيكي و چيدمان ساختمان مركزي سازمان برنامه و بودجه
طراحي معماري داخلي و طرح استقرار كاركنان در ساختمان رفاهي ـ خدماتي ساختمان

   مجاور كشتيراني جمهوري اسلامي ايران
طرح ساماندهي فضا و استقرار نيروي انساني در ساختمان‌هاي مركزي قديم، مركزي جديد،

 مركزي «5»، سوئيساير و اكتشاف شركت ملي نفت ايران
طراحي تجهيزات داخلي ساختمان دانشكده متالورژي دانشكده فني دانشگاه تهران
طرح بهسازي فيزيكي و چيدمان ساختمان مديريت دانشگاه تربيت مدرس
طرح بهسازي فيزيكي دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف
طرح بهسازي فيزيكي ساختمان دانشكده عمران دانشگاه اميركبير (بخش اساتيد)
طراحي بهسازي فيزيكي و چيدمان ساختمان مركزي تربيت دبير لويزان
طراحي مبلمان و معماري داخلي ساختمان دانشكده تحقيقات و مطالعات وزارت نيرو
طرح بهسازي فيزيكي و چيدمان دانشكده مديريت سيستم دانشگاه صنعتي شريف
طراحي بهسازي فيزيكي ساختمان پژوهشكده امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي
طراحي داخلي و چيدمان فروشگاه شهروند صدر
طراحي داخلي و چيدمان فروشگاه‌‌هاي زنجيره‌‌اي شهروند بوستان
طراحي داخلي و چيدمان فروشگاه زنجيره‌‌اي شهروند به‌رود
طراحي داخلي و چيدمان فروشگاه زنجيره‌‌اي شهروند به‌‌آوران
طراحي غرفه و طرح‌هاي اجرايي سازمان صنايع ملي ايران در محل نمايشگاه‌‌ بين‌‌المللي

   تهران
طراحي غرفه و طرح‌هاي اجرايي مجتمع صنعتي و معدني چادرملو در محل نمايشگاه

   بين‌‌المللي
طرح بهسازي فيزيكي ساختمان تجاري هتل استقلال
نمايشگاه عسلويه
طراحي معماري داخلي و تهيه ليست تجهيزات مبلمان اتاق‌هاي هتل منطقه ويژه اقتصادي

   صنايع معدني و فلزي خليج فارس (معادن و فلزات)
طراحي معماري داخلي خوابگاه پرديس و ساختمان پاويون فرودگاه قديم (VIP)، رستوران

   ساختمان اداري و ساختمان مهمانپذير و چهاركاخ و ...، كمپ‌هاي مسكوني، منطقه ويژه

   اقتصادي انرژي پارس در عسلويه
طرح بهينه‌سازي، معماري داخلي و طرح المان‌هاي داخلي سالن ترمينال فرودگاه بين‌المللي

  خليج فارس
طرح بهينه‌سازي ساختمان چند منظوره شركت ملي صنايع پتروشيمي مبين در منطقه ويژه

  اقتصادي انرژي پارس در عسلويه
طرح توسعه سالن ترمينال فرودگاه بين‌المللي خليج فارس
طرح بهينه‌سازي سالن ترمينال فرودگاه بين‌المللي آبادان
طرح بهينه‌سازي در هتل بين‌المللي آبادان
طرح ساماندهي مجموعه فرهنگي، ورزشي تله كابين توچال
طراحي داخلي شعبه فلكه سوم تهرانپارس بانك ملت
طرح معماري داخلي ساختمان فروش سايپا
طراحي معماري داخلي ساختمان فرهنگسراي پارك ساعي
طراحي معماري داخلي ساختمان مركزي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران
طراحي معماري داخلي مركز آموزش ديپلماتيك وزارت امور خارجه
طرح دفتر مركزي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در اصفهان
طرح معماري داخلي بخش مديريت ساختمان اداري منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در

   تهران
طرح آمفي‌‌تاتر گل گهر سيرجان
طرح آمفي‌‌تئاتر شركت ملي صنايع پتروشيمي
طرح معماري داخلي آمفي تئاتر هتل منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس

  (معادن و فلزات)
طرح معماري داخلي آمفي تئاتر و سالن استقبال ساختمان اداري منطقه ويژه اقتصادي

  انرژي پارس
طرح معماري داخلي در ساختمان اداري شركت بتونير
طراحي سايبان دستگاه‌هاي ATM بانك ملت
طراحي و استاندارد سازي تجهيزات اداري شامل پارتيشن، ميز، صندلي، كمد، فايل، كازيه،

  قفسه‌بندي و …
طراحي و استاندارد سازي تجهيزات آموزشي براي مقاطع مهد كودك
طراحي و استاندارد سازي تجهيزات آموزشي براي مقطع دبستاني و راهنمايي
طراحي و استاندارد سازي تجهيزات آموزشي براي مقطع دبيرستاني
طراحي و استاندارد سازي تجهيزات آموزشي براي مقطع دانشگاهي
طراحي و استاندارد سازي تجهيزات مسكوني شامل مبلمان، كمد، تخت خواب، كابينت

   آشپزخانه و …
طراحي اثاثيه‏و المان‌هاي شهري شامل پارك‌ها، جداول خيابان‌ها، پل عابر پياده، آب نما،

 ظروف زباله و …
طراحي تابلوهاي راهنما، اسامي فضا و تبليغاتي ترمينال فرودگاه بينالمللي خليج فارس به

  همراه جزئيات اجرايي مربوطه تابلوها
استاندارد سازي فضا و سطوح تحت اشغال براي هتل‌هاي زنجيره‌اي نرگس
استاندارد سازي فضا و سطوح تحت اشغال براي آشپزخانه‌هاي صنعتي
استاندارد سازي فضا و سطوح تحت اشغال براي فضاهاي فروشگاهي
استاندارد سازي فضا و سطوح تحت اشغال براي فضاهاي كودكان
طراحي مسجد در زمين‌‌هاي باير شهر
طرح بهسازي فيزيكي و چيدمـان مركز زبان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

  (ساختمان پاركينگ خيابان فاطمي، حجاب)
اصلاح طرح معماري و طراحي معماري داخلي رستوران و بخش مديريت مجتمع معدني

  سنگ آهن گل‌‌گهر در سيرجان
پروژه احداث آسانسورهاي جديد در ساختمان مركزي شركت ملي فولاد ايران
طراحي احداث پل‌‌هاي ارتباطي بين دو برج ساختمان مركزي شركت ملي فولاد ايران
تدوين برند براي زنجيره گردش بازاهاي ياس
برنامه‌ريزي و تدوين برند گروه هتل‌هاي پنج ستاره بين‌المللي نرگس و مجتمع‌هاي رفاهي ـ

   اقامتي ناجا
 

 

 

 


 

مطالعات، تحقيقات و توسعه

 

 

پيشينه

بخش تحقيق و توسعه همزمان با آغاز به كار گروه بين‌المللي ره‌شهر فعاليت خود را آغاز كرده است و در جهت تحقق اهداف و وظايف خود تاكنون تعداد 131نشريه فني با عناوين مختلف و 22 جلد كتاب و نيز 13 جلد نشرية تخصصي منتشر كرده است.

 

اهداف

گسترش و تعالي فرهنگ تحقيق و توسعه، و بسط اطلاعات و تسهيم دانش به منظور

   توسعه منابع انساني، افزايش نوآوري، كارآفريني، و تقويت آينده ‌نگري در گروه بين‌المللي

   ره‌شهر

انجام تحقيق به معناي «جستجوي علمي» و توسعه به «معناي بهره‌برداري» از نتايج

   تحقيقات در جهت اعتلاي گروه بين‌المللي ره‌شهر، كاركنان آن، گروه‌هاي ذينفع كليدي و

   جامعه

كمك به اشاعه تفكر و كاركرد تحقيق و توسعه ميان آحاد كاركنان، بخش‌ها و شركت‌هاي

  وابسته به مجموعه

علمي ساختن نتايج و پيشنهادات تحقيقاتي برخاسته از درون سيستم ره‌شهر، سازمان‌ها

  و موسسات ديگر و بهره‌برداري از آنها در جهت تغيير وضعيت، اصلاح و بهبود سيستم‌ها،

  كاربردها و تعالي خدمات

 

وظايف

پيش‌بيني روندها و تغييرات آتي؛ كشف و تعيين مسايل؛ ارزيابي كاركردها و بررسي مسايل از ديدگاه تجاري؛ تعيين مكانيزم‌هاي مناسب؛ ارايه راه‌حل‌ها؛ دستيابي به يافته‌ها و فناوري‌هاي جديد؛ پيشنهاد سيستم‌ها و راهكارهاي اصلاحي؛ ارايه  نتايج تحقيقات و مطالعات به صورتي كه بتواند به‌طور مستقيم توسط همكاران، شركت‌ها و بخش‌هاي مختلف گروه بين‌المللي ره‌شهر مورد استفاده قرار گيرند يا به سفارش واحدها و موسسات ديگر انجام گيرد؛ انتشار نتايج مطالعات و تحقيقات بخش‌ها و شركت‌هاي گروه بين‌المللي ره‌شهر و در صورت نياز انتشار مطالب علمي جديد تاليف و/ يا ترجمه شده، در جهت اعتلاي دانش كاركنان و توسعه فرهنگ مناسب؛ و درآخر خريداري دستاوردها، نتايج تحقيقات افراد و واحدهاي شركت كه به دليل شرايط خاص فعلا قابل اجرا نيستند، براي حمايت و حفظ در خزانه تحقيق و توسعه، تا به موقع و درصورت تامين شرايط مناسب از آنها استفاده شود.

 

نشريات
1. نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان (انرژی باد در معماری) -

    تابستان 1390
2. توسعه صنايع نوين، گامي بلند در جهت توسعه اقتصادی کشور - شهر فرودگاهی بستری

    مناسب برای استقرار صنايع نوين - تابستان 1390
3. شهر فرودگاهي بستر توسعه تجارت، چشم‌انداز تجارت جهاني، چالش‌ها و فرصت‌هاي

   ايران - تابستان 1390
4. نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان (نور روز در معماري) - تابستان

   1390
5. ارايه ضوابط و پيشنهادات طراحی برای افراد دارای کهولت، ناتوانی، اختلال و معلوليت در

   بخش زميني فرودگاه- بهار 1390
6. شهر فرودگاهی بستر توسعه گردشگری، گامی بلند در جهت توسعه پايدار اقتصاد کشور -

   بهار 1390
7. نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان - بهار 1390
8. بازار مسافر هوايي بين‌المللی گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی - زمستان 1389
9. مدیریت حمل بار گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی کشور - زمستان 1389
10. نانو فناوری در معماری - زمستان 1389
11. اصلاح الگوی استقرار جمعيت، گامی به سوی توسعه پايدار - پاييز 1389
12. فتوولتاييک تلفيقی، انرژی در کالبد معماری - تابستان 1389
13. اکو هتل، حرکتی جهانی به سوی گردشگری پایدار - تابستان 1389
14. بيوگاز ثروتي نهفته در پسماندها - بهار 1389
15. اصلاح الگوي مصرف - مديريت هوشمند خوردگي، حفظ ثروت ملي - بهار 1389
16. صنعتي سازي ساختمان گامي بلند براي تأمين مسكن مردم - زمستان 1388
17. شرق ايران - خواستگاه توسعه ترانزيت منطقه‌اي - پاييز 1388
18. بندر خشك - پاييز 1388
19. از شهر فرودگاهي تا منطقه فرودگاهي (بخش دوم) - پاييز 1388
20. از شهر فرودگاهي تا منطقه فرودگاهي - تابستان 1388
21. نانو فناوري ايمن - تابستان 1388
22. حمل و نقل همگانی - بهار 1388
23. بحران جهانی و چشم انداز آینده - بهار 1388
24. روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان (بخش هفتم) - بهار 1388
25. سامانه‌های گرمایش شهری - 1387
26. بام سبز - پاييز 1387
27. روند توسعه در خليج فارس (بخش ششم) - پاييز 1387
28. روند توسعه در خليج فارس (بخش پنجم) - تابستان 1387
29. سوپر جاذب‌ها (راهي براي گسترش فضاي سبز و مقابله با كمبود آب - تابستان 1387
30. ايران - ترانزيت - بهار 1387
31. روند توسعه در خليج فارس - دي 1386
32. انرژی زمين گرمايي (مزايا و کاربردها (- پاييز 1386
33. انرژي آفتاب در معماري - پاييز 1386
34. خبرنامه تحولات توسعه در حوزه خليج فارس - تابستان 1386
35. خبرنامه تحولات توسعه در حوزه خليج فارس - تابستان 1386
36. متدولوژي مكانيابي صنايع - تابستان 1386
37. خبرنامه تحولات توسعه در حوزه خليج فارس - بهار 1386
38. رهنمون‌هايي براي توسعه - زمستان 1385
39. آشنايي با فرآوري‌هاي گازي CNG، LPG و LNG - زمستان 1385
40. آشنايي مقدماتي با ارزيابي محيط زيست - پاييز 1385
41. صنايع انرژي بر – نظريه‌ها و ديدگاه‌ها - تابستان 1385
42. مديريت پروژه – متدولوژي‌هاي كنترل پروژه - تابستان 1385
43. مديريت پروژه - دفتر مديريت پروژه (بخش اول) - تابستان 1385
44. فناوري اطلاعات - پايتخت الكترونيكي تجلي عدالت اجتماعي (بخش هجدهم)- تابستان

     1385
45. مديريت پروژه ـ استانداردهاي مديريت پروژه (بخش سوم) ـ فروردين 1385
46. مهندسي ارزش ـ بخش اول: اصول، مباني و فرآيندها - زمستان 1384
47. مديريت پروژه ـ استانداردهاي مديريت پروژه (بخش دوم) ـ زمستان 1384
48. فناوري اطلاعات- بخش هفدهم: مديريت ارتباط با مشتريان - پاييز 1384
49. فناوري اطلاعات ـ بخش شانزدهم: توسعه فناوري اطلاعات در روستاها (عدالت

     اجتماعي) - پاييز 1384
50. مديريت پروژه ـ استانداردهاي مديريت پروژه (بخش اول) ـ تابستان 1384
51. چين، دومين مصرف كننده انرژي در جهان - تابستان 1384
52. برگزاري مناقصه‌هاي دولتي (تصويب شده 1383) - تابستان 1384
53. فناوري اطلاعات ـ بخش پانزدهم: حقيقت مجازي - تابستان 1384
54. فناوري اطلاعات ـ بخش چهاردهم: انتخابات الكترونيكي - زمستان 1383
55. فناوري اطلاعات ـ بخش سيزدهم: دموكراسي الكترونيكي - زمستان 1383
56. فناوري اطلاعات ـ بخش دوازدهم: مديريت پرونده‌هاي الكترونيكي - زمستان 1383
57. فناوري اطلاعات ـ بخش يازدهم: دانشگاه الكترونيكي - پاييز 1383
58. فناوري اطلاعات ـ بخش دهم: سيستم‌هاي اطلاعات مديريتي ساختمان - تابستان 1383
59. فناوري اطلاعات ـ بخش نهم: دانشگاه الكترونيكي - بهار 1383
60. فناوري اطلاعات ـ بخش هشتم: آموزش الكترونيكي - بهار 1383
61. فناوري اطلاعات ـ بخش هفتم: شهرداري الكترونيكي - زمستان 1382
62. فناوري اطلاعات ـ بخش ششم: بازاريابي الكترونيكي - پاييز 1382
63. منظرسازي ـ جنگل‌هاي مانگرو (حرا) : بخش اول ـ كليات - پاييز 1382
64. فناوري اطلاعات ـ بخش پنجم: دولت الكترونيكي - تابستان 1382
65. ساختمان‌هاي سبز و پايدار «شناخت و لزوم ساختمان‌هاي سبز و پايدار» - تابستان 1382
66. فناوري اطلاعات ـ بخش چهارم: تجارت الكترونيكي «امنيت و تجارت بي‌سيم» - تابستان

     1382
67. فناوري اطلاعات ـ بخش سوم: تجارت الكترونيكي - بهار 1382
68. فناوري اطلاعات ـ بخش دوم: مديريت فناوري اطلاعات - زمستان 1381
69. منظر سازي ـ جلد چهارم: چمن (روش‌هاي تكثير و كاشت و نگهداري) - زمستان 1381
70. فناوري اطلاعات ـ بخش اول: مفاهيم كلي - پاييز 1381
71. شهر سالم ـ توسعه (كلان شهر تهران) - تابستان 1381
72. تنظيم شرايط محيطي ـ بخش دوم: سيستم‌هاي كنترل محيط ـ جلد سوم: سيستم

     جامع محيطي - تابستان 1381
73. منظرسازي ـ راهبردهاي تكميلي آراستن مناظر - بهار 1381
74. تنظيم شرايط محيطي ـ سيستم‏هاي كنترل محيط (توليد و كنترل حرارت) - زمستان 1380
75. تنظيم شرايط محيطي ـ بخش دوم: سيستم‌هاي كنترل محيط جلد اول: توليد و كنترل نور

     و صدا - زمستان 1380
76. منظر سازي ـ جلد دوم: آبياري و نگهداري منظر - زمستان 1380
77. منظر سازي ـ جلد اول: طراحي كاشت منظر - زمستان 1380
78. تنظيم شرايط محيطي ـ بخش اول: استانداردهاي عملكرد حسي ـ محيط‌هاي صوتي و

     حرارتي - پاييز 1380
79. تنظيم شرايط محيطي ـ بخش اول: استاندارداهاي عملكرد حسي ـ جلد اول: محيط

     روشنايي - پاييز 1380
80. فضاي سبز ـ مناطق صنعتي ـ پارك‌هاي صنعتي - تابستان 1380
81. فضاي بازاداري- استانداردهاي طراحي فضاهاي اداري - زمستان 1379
82. شهرك ترافيكي كودكان - زمستان 1379
83. فضاي باز اداري ـ مديريت تجهيزات و طراحي داخلي - پاييز 1379
84. پارك انرژي‌‌هاي نو - تابستان 1379
85. پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول شهرسازي و شهر سالم در فرهنگ ايران و

     اسلام - زمستان 1378
86. هدايت منابع مالي و فني غيردولتي جهت اجراي طرح‌‌هاي عمراني - زمستان 1378
87. دانسته‌‌هايي در مورد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در جهان - پاييز 1378
88. فهرست مطابقه‌‌اي عمليات اجرايي جهت تسهيل در امر نظارت - پاييز 1378
89. اقتصاد گردشگري جلد دوم (فصل‌هاي سوم و چهارم)
90. نگرش‌‌هايي نوين به طراحي فضاي باز اداري - تابستان 1377
91. اقتصاد گردشگري (جلد اول) - زمستان 1376
92. استفاده از ژئوگريد در راهها و باند فرودگاه‌ها - بهار 1376
93. بهينه‌‌سازي‏آموزش‎عالي ـ نگاهي‏كوتاه بر كاركرد نظام آموزشي ‏ايران و جهان - زمستان 1375
94. حفاظت سواحل دريا و رودخانه‌‌ها ـ معرفي روش‌هاي سنتي و پيشرفته - زمستان 1375
95. شهر ما كجاست؟ -زمستان 1374
96. شهر سالم ـ بازيافت زباله و مصالح ساختماني و نقش آن در حفظ خاك و پاك‌سازي محيط

     - پاييز 1374
97. شهر سالم ـ معماري و پرورش فكري كودكان و نوجوانان - تابستان 1374
98. صرفه‌‌جويي انرژي در ساختمان‌هاي مسكوني - بهار 1374
99. شهر سالم ـ صنعت چوب و كاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سياست (در ايران و

     جهان) - بهار 1374
100. بازيافت آب ـ «تصفيه پساب صنايع لبني» - بهار 1374
101. سيستم‌هاي مديريت بار و مديريت انرژي در شبكه‌‌هاي انرژي الكتريكي - زمستان 1373
102. شهر سالم ـ انبوه سازي (انبوه سازان اسكان) - زمستان 1373
103. مراكز درماني و بيمارستان‌هاي آينده - پاييز 1373
104. بازيافت آب در صنايع نساجي - پاييز 1373
105. نسل چهارم نيروگاه‌ها - پاييز 1373
106. شهرسالم ـ اصول ‏طراحي ‏براي ‏افراد داراي ‏كهولت، ناتواني، اختلال و معلولي - تابستان

       1373
107. شهر سالم ـ كاربرد سيستم‌‌هاي فتوولتائيك از ميلي وات تا مگاوات - تابستان 1373
108. شهر سالم با آمورتون - تابستان 1373
109. طراحي مركز خريد ـ جلد اول: مطالعات مقدماتي جهت طراحي مراكز خريد - تابستان

       1373
110. انرژي خورشيدي - بهار 1373
111. اصول طراحي ساختمان‌هاي اداري و بانك‌‌ها - بهار 1373
112. انرژي باد - بهار 1373
113. پاركينگ‌هاي مكانيكي اتوماتيك و نيمه اتوماتيك - بهار 1373
114. انرژي درياها - زمستان 1372
115. اتوماسيون و بهينه‌‌سازي در سيستم‌‌هاي توزيع الكتريكي - زمستان 1372
116. نكاتي در مورد طراحي ساختمان‌هاي بتني پيش‌‌ساخته پيش تنيده در مناطق زلزله ‌‌خيز

       -پاييز 1372
117. بناهاي چوبي (كنده‌‌اي) در ايران و تجربيات كشورهاي ديگر - پاييز 1372
118. بازيافت آب در صنايع شن و ماسه شويي - پاييز 1372
119. نگاهي كوتاه بر طراحي فضاي سبز ـ «تجربيات كشورهاي مختلف» - تابستان 1372
120. مطالعات اقتصادي جهت احداث مراكز خريد - تابستان 1372
121. رونديابي و مديريت سيلاب - بهار 1372
122. تحول سبز در معماري - بهار 1372
123. مهار آب با آب - بهار 1372
124. مجموعه مقالات راجع به ژئوسنتز - بهار 1372
125. طرح اسكان سريع - زمستان 1371
126. جمع‌‌آوري و دفع زباله و مسائل ناشي از آن - زمستان 1371
127. محافظت در مقابل زلزله - زمستان 1371
128. پاركينگ مراكز تجاري - پاييز 1371
129. كاربرد جديد شيشه در نماي ساختمان - تابستان 1371

130. روند خصوصی سازی فرودگاه ها در جهان - پاييز 1390
131. شهر فرودگاهی بستری مناسب برای توسعه ورزش ملی و بین المللی (شهر ورزشی)

       - پاييز 1390
132. معرفي پاک کننده​هاي طبيعي و سازگار با محيط زيست - بهار 1391
133. معرفي پاک کننده​هاي طبيعي و سازگار با محيط زيست (بخش دوم) - بهار 1391
134. معرفي پاک کننده​هاي طبيعي و سازگار با محيط زيست (بخش سوم) - تابستان 1391
135. شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه صنايع دستي  - تابستان 1391
136. خطا‌هاي انساني؟ حوادث سازماني!  - تابستان 1391
137. سيرتحول برنامه‌ريزي اقتصاد فضايي  - پاييز 1391
138. نقش دلار آمريکا در اقتصاد جهاني ، گنج​هاي پنهان 30 تريليون دلاري آسيا   

       - زمستان 1391
139. بام سبز، گامي بلند در جهت توسعه‌ي پايدار - بهار 1392

 

 

تأليف ترجمه و تحقيق

- كتب
1- ترجمه كتاب «طراحي فضاي سبز» در حال ويرايش
2- ترجمه كتاب «تنظيم شرايط محيطي» آماده چاپ
3- منظرسازي پايدار براي همه - پاييز 1390
4- كتاب آموزش نرم افزار Revit Architecture 2009 - 1389
5- آشنایی با راهکار مدیریت پروژه جامع بهار 1389
6- درختان در منظر شهري - 1389
7- نانو فناوري - 1387
8- با گياهان آب را تصفيه كنيم
9- HSE در سفر
10- ترجمه كتاب «چگونه هواي پاكيزه بكاريم.»
11- تدوين كتاب راهنماي برنامه‌ريزي سه بعدي OpenGL - 1382
12- ترجمه كتاب «برنامه‌‌ريزي و طراحي هتل» 1376- توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

     (برنامه و بودجه سابق) چاپ و توزيع شد.
13- تدوين كتاب «خودآموز اتوكد 12»- 1373
14- ترجمه كتاب «سازه‌‌هاي آبي» - 1373
15- ترجمه كتاب «سازه پاركينگ‌‌هاي طبقاتي» - 1372
16- صرفه جويي در انرژي (20 جلد)
17- استانداردهاي صنعت آب كشور با همكاري وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

      (برنامه و بودجه سابق) (25 جلد)
18- اصول زمين كردن الكتريكي (اتصال به زمين)
     ELECTRICAL GROUNDING (مترجم: گروه بين‌المللي ره‌شهر)
19- منظرسازي (طراحي، اجرا)
    LANDSCAPING PRINCIPLES & PRACTICES (مترجم: گروه بين‌المللي ره‌شهر)


- نشريات تخصصي
1- بازارچه صنايع دستي در كوهپايه‌‌هاي شمال تهران (بخش شهر سالم) ـ تير ماه 1374
2- بهينه‌‌سازي خدمات پرواز (بخش شهر سالم) ـ دي ماه 1373
3- بهينه‌‌سازي بار ترافيكي بزرگراه‌ها (بخش شهر سالم) ـ دي ماه 1373
4- پارك انرژي‌‌هاي نو (بخش شهر سالم) ـ شهريور ماه 1373
5- استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري (بخش شهر سالم) ـ ارديبهشت ماه 1373
6- سازماندهي كاركردهاي بهينة نمايشگرهاي ديجيتالي (بخش شهر سالم) ـ اسفند ماه
 

    1372
7- شهرك ترافيكي كودكان (بخش شهر سالم) ـ آذر ماه 1372
8- پارك پويش: انديشه سالم / بدن سالم در شهرك فاطميه منطقة 20 شهرداري تهران

    (بخش شهر سالم) ـ آذر ماه 1372
9- پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول «شهرسازي» و «شهر سالم» در فرهنگ ايران و

    اسلام (بخش شهر سالم) ـ آبان ماه 1372
10- اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ (بخش انرژي) ـ زمستان 1372
11- تحليل منطقه‌‌اي سيلاب در حوضه‌‌هاي شمالي تهران (بخش عمران آب) ـ بهار 1373
12- انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي (بخش عمران آب) ـ

     زمستان 1372
13- حقايقي در مورد شركت‌هاي بزرگ (بخش تحقيق و توسعه) ـ زمستان 1372

كتاب‌هاي در دست چاپ
1 - مواد هوشمند و فناوري‌ها نانو «نانو فناوري»
2 - برنامه‌ريزي شهري در اقليم‌هاي گرمسير

3. طراحي، برنامه‌ريزي و ساخت هتل‌ها
4. بام سبز
5. برنامه‌ريزي شهري در اقليم‌هاي گرمسير
 

 

سيستم‌هاي پشتيباني تصميم گيري (DSS)

 

 

 

پيشينه
بخش سيستم‌هاي پشتيباني با هدف اصلي كنترل و توسعه سيستم‌هاي مديريت يكپارچه، براساس فناوري اطلاعات و ارتباطات از مهرماه سال 1377 در گروه بين‌المللي ره‌شهر بنيان نهاده شد و با در نظر گرفتن دانش روز دنيا و پيشرفت فناوري و توسعه شركت، فعاليت مي‌كند. این بخش مسئولیت ارايه خدمات الكترونيكي مدیریتي به بخش‌های زیرمجموعه ‌گروه ‌بین‌المللی ‌ره‌شهر و همچنین مشتریان خارجی (كارفرمايان) را برعهده دارد.

 

 

شاخه‌هاي فعاليت
• سیستم مدیریت اطلاعات
- کنترل و بهبود مستمر مدیریت و سیستم‌های اتوماسیون اداري بر اساس فناوري اطلاعات و

   ارتباطات
- پیاده‌سازی و کنترل نرم‌افزار مربوط به سیستم اتوماسیون اداري
- آموزش و انتقال روال‌های رسمی، الزامات و سیستم‌های اتوماسیون برای همکاران
- ارايه گزارش‌های اطلاعات مدیریت به مدیران براي تجزیه، تحلیل و نتیجه‌گیری با توجه به

  وضعیت موجود سیستم
- تعریف، تجزیه و تحلیل، طراحی و اجرای سیستم مدیریت اطلاعات
- کنترل کیفیت سیستم‌های الکترونیکی توليد شده توسط گروه بين‌المللي ره‌‌شهر، پيش از

  استفاده و اطمينان از رفع تمامي نواقص

• سیستم مدیریت کیفیت
- توسعه مدیریت کیفیت و روش‌های کار
- شناسایی فرايند‌ها به منظور اثر بخشی كارايي ‌سازمان، مدیریت و کنترل مستمر بر عملکرد

  به منظور اطمینان از اجرا
- شناسایی، پایش و اندازه‌گیری اهداف سازمانی

• پرتال‌سازماني
- طراحی و ایجاد پرتال‌‌ها
- راهبري پرتال‌سازماني و برگزاري دوره‌های آموزشی آشنايي برای کاربران

• سیستم مدیریت دانش
- توسعه و راهبري اطلاعات چرخه دانش براساس سیستم مدیریت دانش
- آماده‌سازی کارآمد‌ترین و جدید‌ترین منابع اطلاعات برای دسترسی به مناسب‌ترین اطلاعات

• سیستم اطلاعات اداری
- مستندات
o راهبري سیستم مستند‌سازی

- دبیرخانه
o ‌ورودی و خروجی اتوماتيك در جریان مکاتبات و نظارت بر روش‌های عملکرد گروه در دبیرخانه
o برنامه‌ریزی و دسته‌بندی اسناد و مدارک رسمی

- امور منشی‌گری و ارتباطات
o مدیریت ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی
o جمع‌آوری و تکمیل كليه اطلاعات در مورد مردم و سازمان‌های مربوط به گروه بين‌المللي ره‌شهر به منظور بهبود ارتباطات سیستم الکترونیکی ...

• سیستم اطلاعات پرسنلي
- جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات پرسنل
- ارايه گزارش‌هاي‌ پرسنلي

• سيستم كتابخانه
- راهبري سيستم كتابخانه
- جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات كتاب، كاتالوگ ...
- ارايه گزارش‌هاي مورد نياز از سيستم كتابخانه

 

 

پروژه‌ها
- پیاده‌سازی ايزو 9001: 2008 در دفتر (بخشی از سيستم‌هاي مديريت يكپارچه)
- سرمميزي ايزو 9001: 2008
- تجزیه، تحلیل و پیاده‌سازی سيستم‌هاي اتوماسیون اداری در سازمان
- نگهداری و عیب‌یابی سیستم‌های طراحی شده
- راهبري پرتال‌سازماني و برگزاري دوره‌های آموزشی برای کاربران
- ارايه روش‌هايي برای جمع‌آوری، مرتب کردن، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و تعميم نياز‌ها به موقع

  و با اطلاعات دقيق


 

 


 

معماري منظر

 

 

 

پيشينه
واحد طراحي منظر گروه بين‌المللي ره‌شهر با به‌كار گيري دانش طراحي، معماري و معماري منظر و آگاهي داشتن از ويژگي‌هاي اصلي عناصر تشكيل دهنده منظر و فضاي سبز و تلفيق مناسب آنها، برنامه‌ريزي و طراحي پروژه‌هاي طراحي منظر و برنامه‌ريزي فضاهاي باز و سبز را بر عهده دارد. اين واحد در جهت دستيابي به اهداف ارايه شده در هر پروژه از تجارب افراد متخصص و مجرب در زمينه‌هاي معماري و معماري منظر، طراحي محيط و فضاي سبز در اين زمينه استفاده مي‌كند.

شاخه‌هاي فعاليت
به طور كلي فرآيند برنامه‌ريزي و طراحي پروژه‌ها در اين واحد به دو بخش اصلي تقسيم مي‌گردد:
- طراحي و تهيه نقشه‌هاي اجرايي
- تهيه نقشه‌هاي اجرايي مرحله اول و دوم پس از تصويب نهايي كارفرما
- ارايه آنها به بخش فني دفتر مركزي و در نهايت ارايه به دستگاه نظارت جهت انجام برآورد

   هزينه اجراي پروژه
- تحويل نقشه‌هاي تهيه شده به همراه برآورد انجام شده پس از انجام مناقصه و شناسايي

   پيمانكار طرح به پيمانكار
- نظارت و كنترل پروژه‌هاي در حال اجرا
- ايجاد هماهنگي ميان بخش‌هاي دخيل در هر پروژه نظير تاسيسات، مكانيك، فضاي سبز و

   آبياري
- برگزاري جلسات مختلف با كارفرما، پيمانكار و دستگاه نظارت مركزي و مقيم در جهت تسريع

   و حسن انجام كار

پروژه‌هاي انجام شده
• پارك بانوان يافت آباد
• پارك بانوان چيتگر
• باشگاه تفريحي- آموزشي قايقراني خارگ
• پروپوزال طرح جامع دهكده گردشگري گرمسار
• پروپوزال طرح جامع منطقه بيوتكنولوژي قشم
• طراحي ميدان آزادي ماهشهر
• موزه تنوع زيستي و آكواريوم بوشهر
• برنامه‌ريزي و طراحي ساحل شمالي قشم
• طرح جامع دهكده دانايي پارس
• طرح جامع منظر و فضاي سبز حاشيه كارون
• طرح جامع منظر و فضاي سبز شهر فرودگاهي فرودگاه امام (ره)
 

 

سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي

 

 

 

سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) بستري براي ذخيره، نگهداري، مديريت و تجزيه و تحليل اطلاعات جغرافيايي است و جهت کار همزمان با داده‌هايي که وابستگي مکاني (جغرافيايي) و توصيفي دارند، طراحي شده است.
سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) يک سيستم کامپيوتر مبنا است که به‌عنوان يک مجموعه متشکل از سخت‌افزار، نرم‌افزار، اطلاعات جغرافيايي، نيروي انساني و مدل‌هاي پردازش داده، به‌منظور توليد، ذخيره‌سازي، نمايش، بازاريابي، پردازش، بهنگام رساني و ... اطلاعات جغرافيايي مربوط به عوارض و پديده‌هاي مختلف، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 

 

پيشينه
در گروه بين المللي ره شهر، فناوري GIS براي تحقيقات علمي، مديريت منابع ، مديريت سرمايه، ارزيابي اثرات زيست محيطي، برنامه‌ريزي شهري، نقشه‌کشي، تاريخ جغرافيايي و بازاريابي استفاده مي‌شود. بخشGIS كه در گروه بين‌المللي از اول خروداد 1389 كار خود را شروع كرده‌است، سعي دارد با مديريت و تجزيه و تحليل حجم زيادي از اطلاعات براي درك بهتر فرآيندها و مديريت بهتر فعاليت‌هاي انسان در جهت حفظ حيات اقتصادي و کيفيت محيط زيست كمك كند.
 


شاخه‌هاي فعاليت
• تشكيل و مديريت پايگاه داده‌ها و اطلاعات مكاني
• طراحي و پياده‌سازي Web GIS
• خدمات سنجش از دور RS
• خدمات تحليلي و آناليزهاي مكاني
• خدمات نقشه و كارتوگرافي

• برگزاري دوره هاي آموزشي

 

 

پروژه‌هاي انجام شده
• مطالعات ملي وضعيت محيط زيست ايران
• مدل رقومي ارتفاع
• طراحي و پياده سازي پايگاه اطلاعات جغرافيايي ره شهر
 

  

ژئوماتيك

 

 

 

پيشينه
در واقع بخش ژئوماتيك به‌عنوان يكي از اركان‌هاي شركت در ابتداي سال 1384 به منظور ارايه خدمات سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي و تفسير تصاوير ماهواره‌اي تشكيل گرديد. اين بخش با بهره‌گيري بيش از پنج كارشناس متخصص سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي و سه كارشناس متخصص تفسير تصاوير ماهواره‌اي فعاليت خود را آغاز نمود. اين بخش توانسته است به عنوان يك سازمان ايراني، ميزباني روز جهانيGIS 2007 را تقبل نموده و اميد است از اين رهگذر دامنه فعاليت‌هاي اين ابزار قدرتمند فراگيرتر گردد.
بخش ژئوماتيك گروه بين‌المللي ره‌شهر آمادگي خود را جهت انجام خدمات اعلام نموده و اميدوار است بر مبناي اهداف و خط مشي تعيين شده در نظام‌هاي مديريت محيط زيست ايزو 14001:2004 (ISO14001:2004)،‌ مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي OHSAS18001:1999 و نظام يكپارچه HSE رضايت كليه مشتريان و كارفرمايان خود را تأمين نمايد.
 

 

خدمات قابل ارايه
• برگزاري دوره‌هاي تخصصي GIS براي تمامي واحدها و بخش‌هاي تخصصي و فني گروه

   بين‌المللي ره‌شهر
• ارايه اعم فعاليت‌هاي ره شهر در قالب اين ساختار اطلاعاتي
• ارايه پايگاه داده‌هاي بانك اطلاعات جغرافيايي و كنترل آنها توسط بخش ژئوماتيك در

   حوزه‌هاي مطالعات آمايش، برنامه‌ريزي،‌ شهرسازي، طرح‌هاي جامع و تفصيلي كاربري

  اراضي، محيط زيست و گردشگري
• انجام مطالعات مكان‌يابي استقرار مناطق ويژه صنايع انرژي‌بر با استفاده از ابزار تحليل

   چند‌معياره فضايي كه در سال 1385 به تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور رسيد،
• تأمين‌داده‌هاي ماهواره‌اي و خريد نرم افزارهاي تخصصي (در حال حاضر با يك شركت

  گرجستاني در جهت تأمين دادهاي ماهواره‌اي تفاهم نامه امضا نموده است.)
• طراحي و پياده سازي پايگاه‌هاي بانك اطلاعات جغرافيايي
• پياده سازي نظام‌هاي پشتيبان تصميم‌گيري‌مكاني
• توليد و رقومي سازي نقشه‌هاي مناطق، شهري و روستايي
• تفسير و تعبير انواع تصاوير ماهواره‌اي حسب مورد و نياز مطالعات
• طراحي و برنامه نويسي نرم افزارهاي اختصاصي در محيط GIS
 

پروژه‌هاي انجام شده
• پايگاه داده‌هاي اطلاعات جغرافيايي منطقه ويژه استقرار صنايع انرژي‌بر كوشكنار
• پايگاه داده‌هاي اطلاعات جغرافيايي منطقه ويژه استقرار صنايع انرژي‌بر لامرد
• پايگاه داده‌هاي اطلاعات جغرافيايي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس – سايت «2»
• پايگاه داده‌هاي اطلاعات جغرافيايي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس – سايت «3»
• پايگاه داده‌هاي اطلاعات جغرافيايي منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام
• پايگاه داده‌هاي اطلاعات جغرافيايي منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس
• پايگاه داده‌هاي اطلاعات جغرافيايي منطقه آزاد اروند
• پايگاه داده‌هاي اطلاعات جغرافيايي منطقه آزاد ماكو
• پايگاه داده‌هاي اطلاعات جغرافيايي منطقه آزاد چابهار
• پايگاه داده‌هاي اطلاعات جغرافيايي زير ساخت‌هاي نفت و گاز كشور
• پايگاه داده‌هاي اطلاعات جغرافيايي و پياده‌سازي سيستم تصميم‌گيري چند معياره فضايي

   دشت‌هاي جنوبي مناسب استقرار صنعتي
• مدل‌سازي رفتار انتشار آلاينده‌هاي هوا در سايت‌هاي صنعتي منطقه ويژه اقتصادي انرژي

   پارس
 

 

 


 

آمايش

 

 

 

آمايش سرزمين(برنامه‌ريزي فضايي)، برنامه ريزي راهبردي و بلند مدت در يك كشور يا يك منطقه است.


آمايش سرزمين، نوعي مديريت كلان است كه تلاش مي‌كند در سطوح مختلف بين منافع و عملكرد فردي، بخشي و اجتماعي، نوعي تعادل و هماهنگي ايجاد كند و مي‌كوشد تا تضاد منافع فردي و بخشي را با منافع عمومي جامعه از بين برده و آن را در جهت منافع عمومي جامعه هدايت كند، به همين دليل آمايش سرزمين را «مديريت فضا» نيز ناميده‌اند.


در برنامه‌ريزي آمايش ايجاد تعامل ميان سه عنصر انسان، فضا و فعاليت، هدف اصلي و نتيجه آن چيدمان منطقي فعاليت‌ها در يك محدوده جغرافيايي است. به عبارت ديگر مي‌توان گفت: برنامه‌ريزي آمايش، را‌ه‌كار حفظ منابع بين نسلي و پايداري توسعه است
اهميت روزافزون آمايش در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه، سبب شده است كه قبل از هر نوع برنامه‌ريزي ملي و بخشي، مبنا قرار دادن اسناد آمايش شرط ضروري موفقيت برنامه‌ها قلمداد شود.


در مطالعات آمايشي، مجموعه‌اي از اطلاعات پايه گردآوري و با روي‌هم گذاري لايه‌هاي مختلف اطلاعاتي، مناسب‌ترين گزينه‌ها، معرفي مي‌شود.

 

زمينه‌هاي مطالعات در برنامه‌هاي آمايش شامل عناوين زير است:
• مطالعات پايه (آب، خاك، جنگل و مرتع)
• مطالعات زيست محيطي
• شناخت زيربناها
• مطالعات جمعيتي
• مطالعات اقتصادي در بخش‌هاي صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات
• مطالعات اجتماعي و مشاركت
• مطالعات توريسم

گروه بين‌المللي ره‌شهر با توجه به نيازهاي مطالعاتي در پروژه‌هاي بزرگ ملي، با هدف انجام مطالعات آمايشي و هدايت طرح‌هاي اجرايي در هم‌سويي با مصوبات اسناد فرادست كشور، مطالعات خود را به صورت متمركز در بخش آمايش، از سال 1382 فعال كرده است.

 

نوع فعاليت بخش آمايش
بخش آمايش ره‌شهر، با در نظر گرفتن ديدگاه‌هاي توسعه ملي، مطالعاتي را در زمينه‌ شناسايي توان‌هاي منطقه‌اي انجام و با تحليل اطلاعات، محورهاي توسعه مناطق را تعيين و بر اساس آن پروژه‌هاي جديد را معرفي مي‌كند. از جمله موارد فوق مي‌توان به طرح‌هاي توسعه صنايع انرژي‌بر در نوار ساحلي جنوب كشور به‌ويژه در مناطق ميناب، جاسك، بندرآفتاب و چابهار، اشاره كرد.

مطالعات آمايشي كه از زمان فعاليت اين بخش توسط كارشناسان گروه بين‌المللي ره‌شهر، انجام گرفته است به شرح زير است:


• مطالعات پايه و مكان‌يابي منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو(2/84 الي 12/84)
• مطالعات طرح توسعه منطقه ويژه صنايع معدني – فلزي خليج فارس(2/84 الي 10/85)
• مطالعات طرح جامع و طرح توسعه منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماه‌شهر(5/85 الي

   12/85)
• مطالعات پايه و مكان‌يابي دهكده دانايي خليج فارس در استان بوشهر(3/85 الي 12/85)
• مطالعات راهبردي، مكان‌يابي، طرح جامع و طرح تفصيلي منطقه آزاد اروند(86 الي 87)
• مطالعات پايه و مكان‌يابي استقرار مناطق ويژه صنايع انرژي‌بر در سواحل جنوبي ايران(1/86

  الي 12/86)
• مطالعات جامع طرح استقرار مناطق ويژه صنايع انرژي بر در سواحل جنوبي ايران

  (سايت‌هاي پارسيان و لامرد)-(3/86 الي 2/87)
• مطالعات تفصيلي طرح استقرار مناطق ويژه صنايع انرژي‌بر در سواحل جنوبي ايران

  (سايت‌هاي پارسيان و لامرد)-(1388)
• مطالعات طرح توسعه مناطق ويژه استقرار صنايع انرژي‌بر در سواحل غربي بندر لنگه (سايت

  آفتاب) و ميناب، جاسك و چابهار(1389)
• مطالعات آمايشي نوار ساحلي جنوب كشور (خرمشهر – گواتر)-(1389)
• مطالعات پايه و مكان‌يابي طرح ايجاد منطقه ويژه استقرار صنايع مبتني بر فناوري‌هاي برتر در

  استان تهران(12/85 الي 2/87)
• مطالعات عمومي مسكن - تدوين برنامه اجرايي صنعتي سازي احداث مسكن- طرح 300

  هزار واحد مسكوني
• سايت 100 هكتاري انبارهاي منطقه ويژه شهيد رجايي(6/88 الي 8/88)
• تدوين استراتژي و تعيين راهكارهاي معيشت جايگزين براي روستاهاي پايلوت زاگرس مركزي

  (1388)
• سازمان و مديريت توسعه منطقه صنعتي غرب بندرعباس1388-89)
• پيشنهاد طرح توسعه جزاير ايراني خليج فارس1388
• پيشنهاد طرح توسعه حوزه گازي پارس شمالي1389
• مطالعات مقدماتي طرح تفصيلي شهر فرودگاهي فرودگاه امام خميني(ره)- 1390